Ali Görkem Userin

(Dostluk Üzerine, Fethi Gemuhluoğlu, İstanbul Yayınları, Konuşma-Deneme-Mektup)

Adına TV programlarında, gazetelerde, dergilerde ve hatta ansiklopedilerde bile rastlayamayacağınız bazı büyük ve önemli adamlar vardır. İşte bu tarz adamlardan biri de Fethi Gemuhluoğlu (1922-1977)’dur. Yakın tarihimize bir gönül ve hizmet adamı olarak damgasını vuran Gemuhluoğlu kendini geniş ufuklu, erdemli ve bilgili insanların yetişmesine adamıştır. Kültür ve birikimini hem yazarak hem de konuşarak paylaşan Gemuhluoğlu’nun konuşma, yazı ve mektupları vefatından sonra Dostluk Üzerine adıyla kitaplaştırılmıştır. Kitaba adını veren tarihî konuşma, farklı görüş, düşünce ve duruşlara sahip birçok insanın ortak bir “dostluk” paydasında bir araya gelebileceğinin altını çizer. Girişteki iki konuşmayı saymazsak, kitap Gemuhluoğlu’nun yazı ve mektuplarından oluşuyor diyebiliriz. Yazılarda da, onun, dünyanın genelini kapsayan/kavrayan duyarlı bakışına rastlanmaktadır. Ortadoğu ve Afrika’nın sorunlarına odaklanan yazıları bu durumun örneği olarak okunabilir. Gemuhluoğlu’nun konuşma ve yazılarına serpiştirdiği âyet, hadis ve beyitlerin metinlere kattığı tadı ise ayrıca değerlendirmek lazım. Ve yazıların ardından, “dostluk”un somutlaşması olarak yazarın mektupları gelir. Özellikle genç arkadaşlarına yazdıkları ayrı güzel. Üstat Necip Fazıl’ın ifadesiyle “fikir sakası” olan, bizimse yirminci yüzyılın vicdanı olarak tanımlayabileceğimiz Fethi Gemuhluoğlu’nun biricik kitabı, başyapıtı Dostluk Üzerine de temel kitaplar arasında alıyor yerini.


GENÇ'ın Yazısı.