Noktalama işaretleri cümleleri birbirinden ayırmaya duraklama yerlerini belirlemeye vurgularının en uygun şekilde yapılmasına duygu ve düşüncelerin daha açık bir şekilde ifade edilmesine yarar yahut yardımcı olur ilk olarak bizanslı gramerci Aristophanes MÖ2yy tarafından bulunduğu varsayılır ki üç adet işaretten ibarettir bunlar tam nokta satır sırasında üstte ara nokta ortada ve alt nokta sonda şeklinde ifade edilebilirler yani bugünkü nokta noktalı virgül ve iki nokta noktalama işaretlerinin yaygın olarak kulllanılmaya başlamasının 16 yyda matbaanın yaygın kullanımıyla başladığına dair çeşitli kaynaklarda bilgiler mevcuttur.

Osmanlıca metinlerin imlasında 19 yy a kadar noktalama işaretleri kullanılmadığı rivayet olunur edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk olarak 1860 yılında Şair Evlenmesi adlı eserinde Şinasi kullanmıştır hepsini değil tabi birazını edebiyatımızda noktalama işaretlerinin kullanımı daha çok batı etkisiyle olmuştur hatta pek çoğu bire bir Fransızca’dan alınmadır ve bir kısmı hala Fransızca isimleriyle bilinmeye devam etmektedir apostrof parantez gibi

Gördüğünüz gibi noktalama işaretleri hakikaten de metinlerin daha doğru ve kolay anlaşılması için gerekli. Ancak hepimizin bildiği klasik noktalama işaretleri, özellikle duygu aktarımı konusunda yeterli değil. Şimdi diyeceksiniz ki “ İnsafın kurusun! Ünlem var ya! Neyine yetmiyor?”. Elimde bulunan Dil Derneği`nin 2000 yılında basılmış “Yazım Kılavuzu”na göre ünlem imi: “Şaşma, korku, kızma, heyecan, sevinme... gibi duyguları aktaran tümcelerin ya da ünlem bildiren sözcüklerin sonunda kullanılır. Küçümseme, yerme, alay, kaygı vb. bildirmek için, genellikle ayraç içinde (parantez) :)) ilgili sözcüğün ya da tümcenin sonuna konur...”

Asıl sizin insafınız kurusun :-@ Bir tane ünlem bu duyguların hangisine yetişsin? Hangisini ifade etsin? :-|| İşte bu yetersizlik yüzünden, biraz da işin kolayına kaçmayı sevmemiz yüzünden; internet yazışmalarında yeni işaretler doğdu. Bunlar eskilerine kıyasla çok daha kolay anlaşılır. Hatta o kadar kolay anlaşılır ki ne manaya (Bakın mana dedim anlam yerine. Editörüm çok sevinecek. :) geldiğini anlamak için anlamını (Tüh! Dak`ka bir gol bir :) önceden ezberlemek bile gerekmiyor. Çünkü görseller. İnsan yüzündeki mimikleri temel alıyorlar. Bu sebeple çok da fazla zorlamaya gerek kalmadan kolayca anlaşılabiliyorlar. Yine aynı sebeplerden dolayı duygu iletiminde çok daha etkililer. Esasen iki nokta gibi, parantez gibi, tire gibi klasik noktalama işaretlerinin, alışılagelmişin biraz dışında kullanılmasından ibaretler. Yani bu işaretler için klavyelerde onlara özel tuşlar yok. Zaten bildiğiniz noktalama işaretlerini kullanarak oluşturuluyorlar.

Ben kendim bizzat şahsım :) internette doğan bu işaretlerin, gelecekte -hepsinin olmasa bile- bir kısım noktalama işaretlerinin yerini alabileceğini düşünüyorum. Ama bu benim bizzat kendi şahsi görüşüm :) Öğrenmekte fayda var. (Aman Asım Gültekin hocam duymasın. Meydanı boş bulduk, atıp tutuyoruz :) Asım abi! Hörmetlerimi sunarım :]/// Yanlış anlamayın geleceğe hazırlık manasında filan değil, zaten internette, özellikle sohbet ve elektronik postalardaki yazışmalarda bolca kullanılıyorlar. Sayıları da sandığınızdan çok fazla. Bunların bir kısmını halihazırda bu yazıda yeri geldikçe gördünüz. Şimdi kalanlarını da görüp yazımızı noktalayalım :)


Sinan Özgenç'ın Yazısı.