Nedim Kaya

Bugün batıda Kur’an-ı Kerim’in Hazreti Muhammed tarafından yazılmış bir şaheser olduğunu pompalayan bir kampanya mevcut. Bu kabul edildiği takdirde Kur’an-ı Kerim Allah kelamı değil insan kelamı olacak; dolayısı ile İslam da, diğer dinlerin mevcut kitaplarında hiç değinilmemiş, yüksek bir siyaset eseri olacak.

Değerli yavrum!

Geçen mektupta “Dünyayı yüz kişilik bir kasaba temsil etseydi nasıl bir görünüm ortaya çıkardı” sorusuna istatistiklerden yararlanarak cevap vermeye çalışmıştım. İşine yaradı mı bilmiyorum ama dergide okuyan çağdaşlarım çok faydalanmışlar, duyunca sevindim. Bu mektupta önemine binaen dinlerin dünya üzerindeki dağılımına ve etkisine işaret edeceğimi söylemiştim.

Böylesine önemli bir konuda başımdan büyük söz verince bazı zorluklarla karşılaştım. En önemlisi maalesef İslam alemi dünyanın global dengelerini etkilemekte ve gözlemlemekte o kadar zayıf ki dünyada ne kadar Müslüman, ne kadar diğer da din mensupları bulunduğuna dair islami bir kaynak bulamadım. Yaptığım bütün araştırmalar beni tek bir kaynağa götürdü. http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html. Adherent, “taraftar, yandaş” demek ki bu site çeşitli kaynaklardan yararlanarak bu verileri ortaya koymuş. Epey objektif olmaya çalışmışlar, belli. Şu sıralar “gavurlar gelmiş geçmiş bütün önemli insanların adını yazıp bilgisayara koymuşlar, düğmeye basınca listenin başında Hazreti Muhammed (SAV) çıkmış, her deneme aynı sonucu vermiş” diye meşhur bir efsane var. İşte bu araştırmayı hakikaten bu sonuçla yayınlayan site de bu site. Hem de Hazreti İsa Newton’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Bu konuya mektubun sonunda döneceğim; şimdi sana geçen mektupta verdiğimden daha geniş din dağılımını vereyim.

1. Hristiyanlık: 2.1 Milyar                                                                         

2. İslam:

3. 1.3 Milyar

4. Dinsiz, Ateist, neye inandığını bilmeyen: 1.1 Milyar

5. Hinduizm: 900 Milyon 6. Geleneksel Çin Dinleri: 394 Milyon

7. Budizm: 376 Milyon

8. Yerel Dinler: 300 Milyon

9. Geleneksel Afrika Dinleri: 100 Milyon

10. Sihler: 23 Milyon

11. Juche (Kuzey Kore resmi dini): 19 Milyon

12. Spiritualizm: 15 Milyon

13. Yahudilik: 14 Milyon

14. Bahailer: 7 Milyon

15. Jainizm (Brahmanizm’e muhalif bir Hint Dini) : 4.2 Milyon

16. Şintoizm (Yerli japon dini): 4 Milyon

17. Cao Dai(Yerli bir Vietnam dini) : 4 Milyon

18. Zerdüştilik: 2.6 Milyon

19. Tenrikyo (Japon kaynaklı bir din): 2 Milyon

20. Neo-Paganizm: 1 Milyon

Bir Milyondan fazla nüfusu olanlar bunlar. Gözümüzden kaçmasın; yüzde olarak Müslüman nüfus Hıristiyanlardan daha az olsa da dini pratikleri hayatta az çok uygulama konusuna gelince Müslümanların açık ara önde olduğunu araştırma da kabul ediyor. “Dinlerde nüfusun ne önemi var dersen” önemli, çünkü bin yıl önceki haçlı seferlerinden tut da daha önce bahsettiğim medeniyetler çatışmasına kadar hepsinde dini kimlik etkili. Ülkelerin kültürel temsilinde dini tabiiyet büyük rol oynamakta. Sana bir örnek vereyim. Arnavutluk’un yüzde 60-70’i Müslüman ve yüzde 30-40’ı Hıristiyan. Tahmin et bakalım nasıl bir ayak oyunu ile Arnavutluk’u çoğunluğu Hıristiyan olan bir ülke yapabiliriz? Önemli bir orana sahip Bektaşileri ayrı bir din olarak ayırır, biraz da rakamlarla oynarsak Arnavutluk Katolik olur. Bir komplo teorisinden bahsetmiyorum. Bu konuda epey mesafe almış çalışmalara şahit oldum. Uluslararası fuarlarda Arnavutluk reyonunu Bektaşi dedesi ile bir Katolik papaza ait heykellerin temsil etmesi de bu çalışmaların ürünü.

Hazreti Muhammed’in (SAV) birinci olduğu bilgisayar programına gelince; elbette o bilgisayar o sonucu göstermese de O (SAV) bizim her zaman birincimiz. Yarın Bill Gates’i en etkili insan olarak gösteren bir başka sonuç yayınlanırsa inancımızdan vazgeçecek değiliz. Ama bu araştırmada dikkati çeken bazı bit yeniklerini dikkate almak zorundayız. Bir defa dünyada insanoğlunun yüklediği veriler ve değerler olmadan karar verebilen bilgisayar henüz icat edilmedi. (Bu konuda ciddi çalışmalar var senin zamanında ne durumda olacak merak ediyorum.) Bugün batıda Kur’an-ı Kerim’in Hazreti Muhammed tarafından yazılmış bir şaheser olduğunu pompalayan bir kampanya mevcut. Bu kabul edildiği takdirde Kur’an-ı Kerim Allah kelamı değil insan kelamı olacak; dolayısı ile İslam da, diğer dinlerin mevcut kitaplarında hiç değinilmemiş, yüksek bir siyaset eseri olacak. Zaten bu araştırmayı yapanlar “Muhammed’in seçilmesi tartışmalara sebep olabilir ama adaylar arasında hem din kurucusu, hem komutan hem de devlet başkanı olması sebebi ile bu ismin doğru olduğuna inanıyoruz” diyorlar. Burada “dinin peygamberi” değil de “din kurucusu” teriminin kullanılmasına dikkat çekmek isterim. İyi bir komutan, iyi bir lider ve iyi bir şair sonuçta da önüne gelen her yere bomba koyan fanatikler.

Senin zamanına gelene kadar bu imaj savaşları çeşitli meyveler verecek sanırım. Örneğin İslam karşıtı planlı kampanyalar önce Müslümanları ve İslam imajını yıprattı ama şimdi yavaş yavaş bu kampanyayı yapanları ve kullandıkları basının inandırıcılığını zedelemeye başladı. Artık eskisi kadar dikkate alınmadıkları açıkça ortada. Bunun yıllar içinde ne hal alacağını merak ediyorum. Ayrıca kapalı bir kutu olan Çin’in gelecekte dinlere nasıl bir alan açacağını ve Hıristiyanların aksine bu konuda hiç bir hazırlığı olmayan Müslümanların şansının ne olacağını merak ediyorum. Küresel ısınma ensemizde böyle solumaya devam ederse senin zamanın diye bir şey olur mu? Onu da merak ediyorum. Gelecek ay küresel ısınma konusuna değineceğim inşallah.

Gözlerinden öperim.


GENÇ'ın Yazısı.