Murat Kaya

Peygamber Efendimiz, yerde ve göklerde övülen, medhedilen ve sevilen bir insandı. Cebrâil (a.s) onu biraz göremediği zaman özler, hasret çekmeye başlardı.

Birgün Kureyş müşrikleri, içlerinden seçtikleri beş kişiyi, Rasûlullah (s.a.v)’in peygamberliği hakkında bazı sorular sormak üzere Medine-i Münevvere’deki yahudilere gönderdiler. Yahûdiler kitap ehli idiler ve Tevrat’ta Allah Rasûlü ile ilgili bazı bilgileri okuyorlardı. Bu beş kişi Medine-i Münevvere’ye gelip önce hristiyanlara sordular. Onlar da böyle bir peygamber tanımadıklarını söylediler. Yahudilere sorduklarında onlar:

“–Evet, biz kitabımızda onu buluyoruz ve bu zaman da onun geleceği zamandır. Biz, Müseylime’ye, ancak gelmesi beklenen peygamberin bileceği üç şey sorduk, bilemedi. Siz bunları Muhammed’e sorun. Eğer soruların ikisini bilir, birini bilemezse anlayın ki o beklenen peygamberdir, ona tabi olun. O’na Ashab-ı Kehf’i, Zülkarneyn’i ve ruhu sorun!” dediler.

O beş kişi Mekke-i Mükerreme’ye dönüp geldiler ve Hazret-i Peygamber (s.a.v)’e yahudilerden öğrendikleri üç şeyi sordular.

Efendimiz (s.a.v) ne diyeceğini bilemedi, daha sonra cevap vereceğini söyledi, fakat bu esnâda “İnşaallâh” demeyi unuttu. Bir rivayete göre 40 gün, başka bir rivayete göre 15 gün vahy gelmedi ve bu durum Allah Rasûlü’ne çok ağır geldi. Müşrikler:

“–Muhammed’in Rabbı onu terketti” demeye başladılar. Nihayet Cebrâîl (a.s) gelince Rasûlullah (s.a.v):

“–Ey Cibrîl, o kadar geciktin ki senin hakkında (artık gelmeyeceksin diye) su-i zanda bulunmaya başlamıştım. Aynı zamanda seni özledim” buyurdu.

Cevrâîl (a.s):

“–Ben Sen’i daha çok özledim. Fakat ben vazîfeli bir memurum, gönderildiğimde inerim, aksi takdirde gelemem” dedi.

Cebrâil (a.s) bu gelişinde Allah Tealâ’dan Kehf Sûresi’ni getirmişti. Bu sûrede inkârcıların sorduğu Ashâb-ı Kehf ile Zülkarneyn (a.s)’ın kıssaları anlatılıyordu. Aynı zamanda müşriklerin sözlerine üzüldüğü için Allah Rasûlü’ne bir itâb vardı. Cebrâîl (a.s) bir de, “Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir ve size ilimden çok az bir şey verilmiştir” âyetini getirmişti.


GENÇ'ın Yazısı.