A. Yasin Demirci

BOP’un, Büyük Orta Doğu Projesi’nin en önemli saç ayaklarından birisi İslam dünyasındaki eğitime çekidüzen vermekti. Bu yönde bir takımlar girişimler yapıldıysa da Afganistan’daki “Made in USA” süper medreselerin devreye sokulması gibi somutlaştırılamamıştır herhalde.

Bush yönetiminin Pakistan`daki medreselere alternatif olarak kuracağı “medreselerde kendi görüşüne uygun eğitim verecekmiş. Amerikalıların `süper medrese` dediği büyük boyutlu yeni İslami okulların her birinde 1000 erkek öğrenci okuyabilecekmiş. Paktika bölgesinde inşaatı başlanan iki medresenin devamı da gelecekmiş. ABD bölgedeki dini liderlerin gönlüne girmek için camileri onarımını finanse etmeye bile başlamış.

Bir taraftan yakıp yıkan, katleden işgalci Amerikalılar açtıkları “süper medreselerle” Afgan halkına “Biz de sizinle aynı saftayız” mesajını verecekmiş. Afgan halkı eğitimsiz olabilir ama bu yalanı yutacak kadar saf olduklarını kimse zannetmesin.


GENÇ'ın Yazısı.