Tehlikenin farkına Torunuma Mektuplar’ın genç yazarı Nedim Kaya yazınca vardık. Meğer ateizm dünyanın en büyük dinleri arasında üçüncü sıraya yükselmemiş mi! Sadece ateistler değil ama. Laik, dinsiz, agnostik (bilinemezci), ateist ve bilumum –ulu sarıklı hocaların ifadesiyle- “a’dâeddîn” yani… Şu an itibarıyla 1,1 milyar sayısına ulaşmışlar.

1,1 milyar sayısı aslında çok tartışmalı bir rakam. Rakamı veren sitede (http://www.adherents.com) bununla ilgili uzun bir metodolojik tartışma da yer alıyor. “Herhangi bir dinle bağlantım yok” diyen de bunun içinde, “Allah’ın varlığına inanmıyorum” diyen de… Aynı şekilde “Allah’ın varlığı mı? Bunu kim bilebilir ki?” diye mukabil sorular soran da… Laikler de bu grupların arasında. Şucu, bucu, ne olursa olsun bu insanların ortak paydası neye inandıklarından daha ziyade neye karşı oldukları. O da belli: Dine, kutsala ve bunun günlük hayattaki görünümleri olmasın da ne olursa olsun.

Bu noktada insan laik olur mu olmaz mı şeklindeki tartışmayı hatırlamak ilginç olabilir. Bizde de zaman zaman gündeme gelen bu meşhur tartışmada –bizdeki her tartışmada olduğu gibi- kavramlar arkasında gizli niyetlerin çatışması yaşanır. İnsanın laik olmayacağını söyleyenler bu iddiada bulunanları bir yüzleşmeye sevk etmek isterler. Bunun tersini savunanlar ise dini referans alarak konuşanların ya da davrananların önünü kesmek amacındadırlar. Sorsanız herkes bir dine inandığını da söyler. Bence kimseyi insanın laik olmayacağına ilişkin bir tercihe zorlamaya gerek yok. Bir insan pekala laik de olabilir. Ben öyleyim diyorsa, kim ne diyebilir ki? Bir insan kendisini, neye taraf olduğuna ilişkin değil de, neye taraf olmadığına ilişkin bir tanımlama getiriyorsa ona şapka çıkarmaktan başka çaremiz mi var? Biz şapka çıkarırız; elin oğlu da istatistik yapar… İşte yukarıda bahsettiğim site… Alır “ben laikim” diyeni, dinsizin, donsuzun (hazcı/hedonist için güzel bir tanım olabilir değil mi?), agnostiğin ve ateistin yanı başına yerleştirir. Bu ne demek biliyor musunuz? Adamlar laikliği de bir din olarak algılıyorlar. Buna sizden önce kendisine “laikim” diyenlerin itiraz edeceğinden şüpheniz olmasın.


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.