Genç sahabiler.... İnancı uğruna her şeyi göze alabilen,

Önünde yürüyen Sevgili Peygamberine âşık,

Kalabalıkları peşinden götüren lider vasıflı,

Muhammedî Ay’ın yanında parlayan genç yıldızlar.

Onlardan bize ışık tutacak genç örnekler.

Mekke ve Medine dönemindeki yetmiş gençten sıcak öyküler.

Peygamberimiz döneminde İslam davasına büyük bir sevda ile gönül verenlerin ve Onu yüceltmek için her fedâkârlığı gösterenlerin çoğu gençlerden oluştuğunu biliyoruz. İslam’ın yayılışında Peygamber Efendimize canıyla, malıyla destek verenlerin çoğu yine idealist genç erkek ve kızlardı. Bu açıdan bakıldığında İslam’ın bir gençlik hareketi olduğu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) eğitim ve öğretiminden geçen her genç, üstün özellikleriyle parlayan bir yıldız oldu. Onlar, Allah’ın dinini yüceltme uğruna gösterdikleri hizmet ve fedâkarlıklarla, toplumun en seçkini oldular. Sahasında önde gelen devlet başkanları, valiler, kumandanlar, hakimler, ârifler, zâhidler ve ilim adamları onların içinden çıktı.

İslam’ın, yarım asır gibi kısa bir sürede üç kıtaya hakim olması, tüm dünyada büyük yankılar uyandırması, Efendimiz’in fedâîsi bu genç nesil ile gerçekleşti.

Bu kitabın üzerinde durduğu konu çok önemli. Yazar, Genç Sahabiler`den günümüzde ne tür mesajlar almamız gerektiğini vurgulamaya özen göstermiş.

“Genç sahabiler, o asırda nasıl birlikte yaşadıkları Hazreti Resûlüllah’ın fedâisi olmuşlar ve İslam adına çok önemli işler başarmışlarsa, bu gün de aynısı mümkündür. Çünkü Resûlüllah Efendimiz manen bizim aramızdadır” diyen yazar, kitabın bu gözle okunması gerektiğinin altını çizmiş.

Duygu ve mesaj yüklü, sade ve akıcı bir üslupla kaleme alınan bu eser, Genç Sahabileri, Peygamberimiz ve gençlik adına bizlere sunuyor.


GENÇ'ın Yazısı.