İbrahim Refik

Bizde "tahtelbahir" denilen denizaltının Batı icadı sayılıp 18. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa ile Amerika`da tekamül etmiş gösterildiğini... Gerçekte ise bir Türk icadı olan denizaltının Üçüncü Ahmed zamanında Mimar İbrahim Efendi tarafından icad edildiğini... Meşhur "Surnâme-i Vehbi"de anlatıldığına göre Üçüncü Ahmed`in çocuklarının sünnet düğününde "timsah sûreti"ndeki bu denizaltının Haliç`te ortaya çıkıp herkesi hayretler içinde bıraktığını... Tul (boy) ve arzı (en) üç çifte bir piyadeye mümasil (eşit) olan bu denizaltının deryanın dibinden suyun üstüne çıkıp, aheste aheste ilerleyerek Padişah`ın bulunduğu tarafa doğru gittiğini ve yarım saat kadar deniz üstünde durduktan sonra tekrar daldığını...

Bir müddet sonra tekrar su üstüne çıkan timsah şeklindeki bu denizaltının içinden ellerinde pilav ve zerde tepsileri taşıyan beş kişinin birer birer timsahın ağzından çıkıp seyredenleri şaşkına çevirdiğini...


GENÇ'ın Yazısı.