Ali Görkem Userin

Özelde güzel sanatların bir dalı olarak edebiyatın, genelde ise, tüm yazınsal türlerin en iyi anlaştığı sanatın müzik olduğunu söylersek ikisi arasındaki muhabbet ve dostluğu pek de abartmış olmayız sanırım. Genellikle edebiyata en yakın bir sanat dalı olarak resim anılmış, hatta sıklıkla “bir kitapta resim şart” denildiği duyulmuştur. Fakat yazarın ve ressamın üretim biçimlerini bir yana bırakıp, işe bir de okurun cephesinden bakarsak, okumanın müzikle kol kola gittiğini görürüz. Gözün okuyup zihne ulaştırdığı ile kulağın duyup zihne ulaştırdıkları bir araya gelip harmanlanınca yeni bir boyut kazanmaktadır okunan metin de dinlenilen müzik de. Hem sonra, belli müzik türlerinin ya da müzisyenlerin/bestecilerin ya da şarkıların belli yazınsal türlere ve yazarlara cuk oturduğu da bir gerçektir. Seslerin âhengiyle oluşan müzik ve sözlerin kurgusuyla varolan edebiyatın biribirini bütünleyen sanatlar olduğunu bilirsek, insan olarak bir-iki güzellikten nasibimiz de artacaktır.


GENÇ'ın Yazısı.