Geçtiğimiz ay, uzun zamandır derinlemesine sohbet edemediğim çok sevdiğim dostlarımdan biriyle uzun uzun hasbihal etme fırsatı buldum. Ben anlattım o dinledi; o anlattı ben dinledim. Sözün ilerleyen kısımlarında, üzerimizde manevi anlamda katkısı olan büyükleri andık sık sık. Onların hâllerini, hareket tarzlarını, üslûplarını değerlendirdik. Bu anlamda ortak noktamız çoktu kendisiyle, hayatımızın unutulmazları arasında sayabileceğim birçok isim neredeyse aynıydı.

Kendi açımdan istifadesi bol bir geceydi. Hayat hengamesinde çoğu zaman unuttuğumuz bir şeyi hatırlamama vesile oldu. Arkadaşımın söylediği şu sözler kalbime epey tesir etti:

“Her şey bir yana Allah bir yana Süleyman.. Allah’ta hata da olmaz, eksik de olmaz, kusur da olmaz, kırma da olmaz… Ve her durumda Allah’tır asıl olan.. Allah…”


Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın Yazısı.