Ali Görkem Userin

Kimi yazar ve şairler vardır, yalnızca adları ve soyadları bile birçok şeyin ifadesi için yeterlidir. Sezai Karakoç adı da bizim için böyle. Çağrışımları çok sayıda. Ama bu isimle özdeşleşen öncelikli kavram da diriliş’tir. Ve bu kavramı merkeze alan diriliş düşüncesinin temel kitaplarından biri de Ruhun Dirilişi’dir. İlk baskısı 1974 yılında yapılan kitabın sekizinci baskısı geçtiğimiz ay yapıldı. Kendi cehennemine düşen ruhun dirilişi insanın Allah’a yönelmesiyle gerçekleşecek, “İnsanlığın üstünde ruhun diriliş lâmbası yeniden” yanacaktır. Kitabın anafikri olarak bunu söyleyebiliriz. Dirilişin ruh merkezli bu boyutu inanç ve ibadetlere odaklanmaktadır doğal olarak. Bunları ve insanın bunlara karşı durmasına neden olan şeytanın maharetlerine karşı uyarır Karakoç bizleri. Kitabın en önemli yazılarından biri, insanın varoluş anlam ve amaçlarını sorgulayan “Gökle Yer Arasında İnsanın Anlamı” yazısıdır. İnsanın anlam arayışının yaratılışından itibaren süregeldiğini belirten Karakoç, Hz. İbrahim’in bu süreç içindeki önemini vurgular. Düzyazılarını şiirinin gölgesinde kalmaya mahkum etmeyen bir büyük şair ve düşünür Karakoç. Ve gerek şiirini, gerekse düzyazılarını önemli ve kalıcı kılan yanı da diriliş düşüncesinin, tüm yazdıklarına nüfuz etmiş olmasıdır. Ruhun Dirilişi de özellikle genç okurların bu düşünceyle ilk tanışıklıkları için çok uygun bir adım olacaktır. Dirilişin kaynağı, çıkış yeri ve aynı zamanda evi olan ruhun, yeniden inşası ve arınması için Karakoç’un bu temel kitabını zaman zaman yeniden okumak lazım.

(Ruhun Dirilişi, Sezai Karakoç, Diriliş Yayınları, Düşünce)


GENÇ'ın Yazısı.