Mine Taşdemir

Genç olmak gibisi var mı?

Genç olmak demek, şeytana meydan okumaya devam etmek demek…

Genç olmak, dinin emirlerini yerine getirmede, nehyettiklerinden de kaçınmada titiz olmak demek…

Genç olmak, yapacak çok şeyi olmak demek, dertli olmak; derdi sevmek, derde tâlip olmak demek…

Genç olmak, koşarken yorulmamak; bilâkis koştukça kendine gelmek, daha çok koşmak istemek demek…

Genç olmak, ilim kuyusuna su tasını en çok sallayan olmak, ilmin kokusunu çok uzaklardan bile alıp, koşmak demek…

Genç olmak, “Ah keşke zamanım olsaydı da…" diyenlere mukâbil, “Zamanımı iyi değerlendirmem lâzım” diyebilmek…

Genç olmak, ibâdetten zevk almak demek. Meselâ, sandalyeye oturmaksızın, namaz kılmanın zevkini doyasıya yaşamak demek…

Genç olmak, şeytana çelme takmak için en uygun yaşı sürüyor olmak demek…

Genç olmak demek, Arş’ın gölgesinde gölgelenecek yedi şanslı gruptan biri demek….

Arşın Gölgesinde Barınacaklar

Ebu Hüreyre radıyallahu anh`den rivâyet edildiğine göre Peygamber sallâllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyâmet gününde Allah Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:

Âdil devlet başkanı,

Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,

Kalbi, mescidlere bağlı müslüman,

Birbirlerini Allah için sevip, buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,

Güzel ve mevki sahibi bir kadının, beraber olma isteğine "Ben Allah`tan korkarım" diyerek yaklaşmayan yiğit,

Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,

Tenhada Allah`ı anıp, gözyaşı döken kişi."

(Buhârî, Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudüd 19; Müslim, Zekat 91. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 53; Nesaî, Kudat 2)


GENÇ'ın Yazısı.