Osman Şahin

Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ile harekete geçen Osmanlı Donanması, Endülüslü Müslümanları Endülüs’ten tahliye etmeye başladı. Tahliye operasyonları Cezayir-i Garb Beylerbeyi Barbaros Hayrettin Paşa tarafından komuta ediliyor.

1492’de Endülüs Müslümanlarının elindeki son şehir olan Gırnata’nın Katolik İspanyol Hükümdarlığı’nın eline geçmesinin ardından uzun zamandır bölgede Müslümanlara karşı tedhiş hareketlerinin başladığı bilinmekteydi. Gırnata’nın teslim anlaşmasında Müslümanlara can ve mal güvenliği ile ibadet özgürlüğünün sağlanacağına ilişkin maddelerin bulunmasına rağmen, İspanyollar bu anlaşmanın hükümlerini çiğneyerek bölgedeki Müslümanları Hıristiyanlaştırma çalışmalarına başlamışlardı. İspanya Kralı çıkardığı kanun ile Müslüman olmayanları İspanya’dan çıkmaya zorlarken, İspanyol şövalyeleri Müslüman halka kan kusturuyordu. Bunun üzerine pek çok Müslüman Hıristiyan olurken yahut olur görünürken, pek çoğu da İspanya’nın dağlık bölgelerine sığındı. Sultan II. Beyazid Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nden de yardım isteyen Gırnatalı Müslümanlara, Anadolu’da çıkan isyanlar ve Şehzade Cem Sultan Krizi nedeniyle yardım edilemezken, yeni padişah Kanuni Sultan Süleyman’ın konu ile oldukça alakalı olduğu bildiriliyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Endülüslü Müslümanların tahliyesi için Cezayir-i Garb Beylerbeyi Barbaros Hayrettin Paşa’ya 2000 seçme yeniçeri ve topçu gönderdiği, bu destekle güçlenen donanmanın şimdiye kadar 50.000 Müslümanı İspanya’dan Kuzey Afrika’ya taşıdığı ve 20.000 Müslümanın ise tahliye için sırasını beklediği ifade ediliyor. Barbaros Hayrettin Paşa tahliye operasyonları ile denizcilik konusunda rüştünü bir kez daha ispat ederken, saray kulislerinde kendisinin Kaptan-ı Deryalığa getirileceği konuşuluyor. 


GENÇ'ın Yazısı.