Portekiz’de adamın birinin, beygirine birkaç sirk numarası öğretmesi, kiliseyi rahatsız etti. Vakit geçirilmeksizin iş mahkemeye intikal ettirildi.  Kilise, ata dava açtı. Büyücülük suçlamasıyla açılan dava, kısa bir yargılama sürecinin ardından geçtiğimiz gün sonuçlandı. Lizbon’da görülen muhakeme sonucunda; atın suçlu olduğuna karar verildi. Vücuduna şeytan girdiği gerekçesiyle, atın diri diri yakılmasına hükmedildi. (1601 yılında) Mahkeme çıkışında, kararı değerlendirmesi amacıyla mikrofon uzattığımız at sahibi, herhangi bir yorum yapmaktan kaçınırken, artık atı olmadığı için yaya olarak, koşar adım uzaklaşırken: “En azından kendi canımı kurtardığım için şanslı sayılırım” demekle yetindi.

Birkaç sirk numarası sergilediği için bir atın büyücülükle suçlanarak, diri diri yakılmasının mantığını sorgulamak için mikrofon uzattığımız Portekizli hukukçular da ketumlukta, at sahibinden geri kalmadılar. Ancak; can güvenliği nedeniyle isminin kesinlikle açıklanmasını istemeyen bir hukukçu, konuyla ilgili olarak şunları şöyledi: “Bilindiği gibi kilise, hâlihazırda; (ortaçağ yani) modern bilimin en büyük düşmanı. Ve bu düşmanlığın sebebi de; bilim insanlarının; görenleri hayrette bırakan deney ve buluşları. Bilim insanlarının söz konu uygulamaları, papazlar tarafından; sadece kendilerine ait olarak gördükleri olağanüstü haller gösterme ayrıcalığının ihlali olarak algılanıyor. Ve kilisenin harikuladelikler gösterme konusunda hiçbir şekilde rekabete açık olmadığı da biliniyor. Diri diri yakılarak idam edilen zavallı at da işte bu rekabetin talihsiz ve günahsız kurbanlarından sadece biri olmuştur.”

Davayla ilgili bir diğer tartışma konusu da; atın diri diri yakılmak yerine sucuk yapılıp, gizlice kasap ve bakkallara satılması yoluyla, kiliseye gelir etmenin daha akılcı olup olmadığı. Ancak bu konuda da henüz bir fikir birliğine varılabilmiş değil.


GENÇ'ın Yazısı.