Ali Görkem Userin

Sinema ve benzeri alanlara odaklanan inceleme ve araştırma kitapları genelde içerik olarak yakın zamanlara gelmeyi başaramazlar. Hâl böyle olunca, bugün bu alanlarda üretilen eserler üstüne kafa yoran çalışmalara rastlamak da zorlaşır. Fakat nadiren de olsa, orijinal dilinde yayımlanmasının üstünden uzun yılların geçmesi beklenmeyen güncel incelemeler de oluyor. Elli Çağdaş Sinemacı bunlardan biri. İngilizcesi 2002’de çıkan bu kapsamlı çalışmanın beş yıl sonra da olsa dilimizde yayımlanması sevindirici bir durum. Bu kitabı önemli kılan özellikse, ununu eleyip eleğini duvara asan değil bilakis günümüzde filmler çeken yönetmenlere odaklanmasıdır. Tim Burton, Coen Kardeşler, David Fincher, Jim Jarmusch, Spike Lee, Michael Mann, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Lars von Trier, John Woo, Zhang Yimou vb elli çağdaş sinemacı üstüne her biri ortalama on sayfalık inceleme yazıları bir araya getirilmiş bu kitapta. Her bir inceleme yönetmen ve filmleri üstüne çalışan uzman akademisyenlerce kaleme alınmış. Kitapta yer alan yönetmenlerin büyük çoğunluğunu Amerika ve Avrupa kökenli yönetmenler oluştursa da, İranlı Abbas Kiarostami ya da Çinli Wong Kar-Wai de bu kitapta yerlerini almış. Yazıların içeriğindeyse, yönetmenin filmlerine dair çözümlemelerin toplamıyla ulaşılan bir genel portreyi ve bu portrenin, benzeri öbür sinemacılar arasındaki duruşunu bulmak mümkün. Hâsılı, Elli Çağdaş Sinemacı dünya sinemasının son yirmi-otuz yılına damgasını vurmuş elli büyük yönetmene ve filmlerine odaklanan sağlam bir bakıştır.

(Elli Çağdaş Sinemacı, Yvonne Tasker, Çev. Nur Gökçeoğlu, Dost Kitabevi, Sinema)


GENÇ'ın Yazısı.