Ali Görkem Userin

Gündüz Vassaf, bugünün yazar çizerleri arasında totalitarizm ve baskıcı rejimler karşısında bu denli muhalif bir duruş sergileyen ender isimlerden biri. Daha önce Cennetin Dibi ve Cehenneme Övgü adlı kitaplarıyla totalitarizmin özellikle günlük hayatımızdaki etkilerini sorgulayan Vassaf bu kez tarih, tarihin yazılması, yorumlanması ve yönlendirilmesi gibi konuları yatırıyor masaya. Tarih denilince hepimizin aklına okullarda aldığımız derslerden kalan birtakım geçmiş olaylar -çoğunlukla savaş ve fetihler- geliyor. Fakat bunlardan mı ibaret acaba tüm insanlık tarihi? Yoksa tarih adına bize öğretilenler dışında da bir şeyler olabilir mi geçmişte? Kitabın temelinde bu gibi sorular yatıyor. Yazara göre tarihi doğru anlayıp bugün ve gelecek için bir deneyime dönüştürmek için öncelikle onu benimsemekten vazgeçmeliyiz. Geçmişin yükünden kurtulmak isteyen devletlerin, onu çarpıtmak ya da yok etmek konusundaki rahatlıklarına doğudan batıdan birçok örnek veren Vassaf, İsrail’in, binlerce yıl boyunca Filistinlilerin ekip biçtiği toprakları sırf tarihi manipüle ederek insansız topraklar olarak gösterdiğinin altını çizdikten sonra, yalan söyleyen tarihin ve tarihçilerin daima galiplerden yana olduğunu hatırlatır.

Kitabı oluşturan yazıların genelinde rahat bir anlatım egemen. Tarihe meraklı olsun olmasın herkes sıkılmadan okuyabilir Tarihi Yargılıyorum’u. Kitabın tek olumsuz yanı ise, yazarın bugüne ve geçmişe dair tespitlerini yaparken inançla alakalı kimi konularda aşırı öznele kaçması ve bir anlamda tarihe bakışa dair başkalarında saptadığı hataları yinelemesidir. Bu yanının görmezden gelerek okunması halinde hem geçmişin kaydı olan tarihe hem de bugün yaşanan birçok önemli olay ve durumun doğru anlamlandırılmasına ciddi katkılar yapacak faydalı bir kitap olacaktır Tarihi Yargılıyorum.

(Tarihi Yargılıyorum, Gündüz Vassaf, İletişim Yayınları, Tarih)


GENÇ'ın Yazısı.