M. Sait Aktaş / Genç Haber Merkezi
 
İnsan hayatının en önemli verimlerinden birisi hiç şüphesiz ki düşünmektir. Düşünce en başta felsefe olmak üzere birçok bilim dalıyla ilişki kurarak gelişimini sürdürmüştür. Sürdürdüğü bu gelişimin neticesinde kimi zaman muâllakta olan sorular ortaya çıkarsa da önemli bir sistem oluşturmayı başarmıştır. Düşünen insan bahsi geçtiğinde akılda ilk olarak felsefeciler yani filozoflar canlana gelir. Tabii düşünen insan figürünü sadece filozoflar ile sınırlamak haksızlık olur. Ancak filozoflar yaşamlarında kendi düşüncelerinin çilesini çektikleri gibi yeryüzünde birçok insanı etkilemiş ve insanlar da o fikirlerin çilesini çekmişlerdir.
 
Düşünce olgusu bir insanla değil zaman içinde bir toplum unsuru içinde değerlendirilebilecek bir yapıya gelir. Yani yeryüzünde ayakta olan bütün toplumların (milletlerin) bir düşünce hayatı vardır. Toplumların ayakta durabilmesi için düşünce olmazsa olmazlardandır. Düşünce içerisinden çıktığı topluma uluslararası sahnede kültürel bir kalkan olur.
 
Tarih boyunca düşünce, doğu ve batı uluslarının çabalarıyla farklı farklı yönlerden gelişme göstermiştir. Doğuda düşünce nezdinde önemli gelişmeler yaşandığı sıralar batı düşünce nezdinde oldukça zayıf kalmış ya da gerilemiştir. Bu savaş süreğen hâle gelmiştir. Buna bağlı olarak roller de zaman içinde değişmiştir. İçinde bulunduğumuz çağ diliminde, düşünce denildiğinde tüm oklar bize batıyı göstermektedir. Son ikiyüz-üçyüz yıllık süreçte batıdan çıkmış filozoflar düşünceleriyle bütün dünyayı etkilemişlerdir.
 
Düşünce, birbirini takip eden rüyalar zinciri hâlinde serüvenine devam halindeyken düşüncenin tarihi serüveni yakın bir zamanda kitap haline gelecek. "Düşüncenin 2500 yıllık serüveni" adı altında toplanan çalışma 10 ciltlik bir eser halinde okuyucuya sunulacağı günü bekliyor. Bu projenin baş mimarı İnsan Yayınları. Yayınevi geçen günlerde hazırlığı içinde olduğu bu çalışmayı tanıttı. 10 cilt halinde planlanan eser üzerinde 250 yazar-akademisyen çalışacak. Eser 185 düşünce ekolünü ve 120 düşünce adamını içerecek.
 
Bu çalışma ile düşünce kavramıyla ilgili dolaysız bir yolla bilgi edinmenin de imkânı açılma ihtimali de yüksek görünüyor. Daha sistematik ve daha kapsamlı bilgilerle her okurun, yazarın ve değişik çalışmalar halinde bulunan kişilere de önemli yardımlarda bulunacak. Önemli bir rehber olacak eser yayınlandığı zaman nasıl bir ilgiyle karşılanacak? Büyük bir merak konusu...


GENÇ'ın Yazısı.