A. Yasin Demirci

Kılık kıyafetinden dindar bir Yahudi olduğu anlaşılan bu İsrailli, duvara dayadığı cep telefonuyla ne yapıyor sizce? Ağlama duvarına ilişkin inanışları bilmeyince tahmin etmek zor olabilir. Büyük bir tevazu ile cep telefonunu duvara dayayan İsrailli uzaktaki yakınının arzu ve niyazlarını Tanrı’ya ulaştırması için cep telefonu ile aracı oluyor. Bu hareket ilk etapta bizdeki türbe ziyaretlerinde yapılan, mum yakma, çaput bağlama gibi bidatlerin bir benzeri olarak görülebilir! Ancak Yahudi şeriatına göre bu son derece meşru bir davranış. Ağlama duvarından çok uzakta yaşıyorsanız, oralara kadar gitme imkânınız yoksa cep telefonu örneğinde olduğu gibi her türlü teknolojik imkanı kullanarak aradaki mesafeyi son derece pratik bir şekilde kısaltabiliyorsunuz. İster cep telefonu, ister faks, isterse e-mail ile bunu yapabiliyorsunuz. Anlayacağınız Yahudi şeriatı, Kudüs’e kadar gelemeyen Yahudilerin, Ağlama Duvarı’na dolayısıyla Tanrı’ya telefon, faks, e-mail gibi her türlü teknolojik imkanları kullanarak ulaşmaya cevaz vermekte!

Bir ayrıntı daha “Tanrıya” faksla gönderilen dua ve istekler her şeyin ateş pahası olduğu İsrail’de telefon şirketi Bezek yetkililerince güzelce katlanıp Ağlama Duvarı’nın taşları arasına sıkıştırılıyor. Üstelik şirket bu hizmet karşılığında müşterilerinden hiçbir ücret talep etmiyor. Bu kağıtlar daha sonra ne mi yapılıyor? Haftanın belli günlerinde toplanıp kente tepeden bakan Zeytin Dağı’na gömülüyor.


GENÇ'ın Yazısı.