Ali Görkem Userin

Bosna’nın efsanevi lideri Aliya İzzetbegoviç’in İslam Medeniyeti’nin geçmişine ve bugününe dair önemli tespitler yaptığı ve sorunlara çözüm önerileri sunduğu iki kitabı bir arada yayımlandı geçtiğimiz ay: İslam Deklarasyonu ve İslami Yeniden Doğuşun Sorunları. Bir anlamda Müslümanların günümüzdeki ahvalinin çözümlendiği bu eser, geçmişten ve günümüzden konu hakkında örnekler vererek, İslam`a dair bir gelecek perspektifi çizmeyi amaçlıyor. Müslümanların bugünkü temel sorunun Kur’an’a ve Peygamber Efendimizin (sav) sünnetine uzak düşmek olduğunu saptıyor rahmetli Aliya. Böylece İslam da hayatın dışına itilmiş olmaktadır. Bu ana sorun etrafında ele alınan diğer konular arasında İslâm’ın kadına bakışı, Kur’an’ın yeniden tefekkürü, İslâm ve çağdaşlık, eğitim, İslâm devrimi, hicret, Hz. Muhammed, İslâmi düzen ve ırkçılık gibi birçok konu yer alır. Bu konuları ele alırken ise, İslâm dünyasının ve Müslümanların bugünü kadar geçmişini de dikkate alır Aliya. Geçmişin birikim ve deneyimi ile yaklaşır bugünün sorunlarına ve durumlarına. Kitapta, Kur’an’ın nasıl okunması ve yorumlanması gerektiğine dair de birkaç yazı yer alıyor. Ki, bu yazılar ayrı bir öneme sahip. Bu kitap vesilesiyle, iki yıl önce Hakka yürüyen Bilge Kral Aliya’yı bir kez daha rahmetle anıyoruz.

(İslam Deklarasyonu ve İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, Aliya İzzetbegoviç, Çev: Rahman Ademi, Fide Yayınları, Düşünce)


GENÇ'ın Yazısı.