Dünyada Müslüman-Hristiyan çatışmasının giderek büyümesi üzerine 5’i Türk, 138 önemli Müslüman din adamı ve ilahiyatçı tüm Hristiyan liderlere tarihi bir çağrıda bulunarak “Hepimiz aynı Tanrı’ya inanıyoruz. Gelin artık barış yapalım” demelerinin ardından iki dinin temsilcileri dün ilk kez Napoli’de biraraya geldi. Papa 16’ncı Brenedict’in Napoli ziyaretine rastlayan Dinlerarası Diyalog Toplantısı’nda Katolikler’in ruhani lideri “misyonerlik” çağrısı yaptı.

“Şiddetin olmadığı bir dünya için dinler ve kültürler arasında diyalog” başlığı altında düzenlenen toplantıya atıfta bulunan Papa “Bu kültürel ve dinsel etkinliğin dünyada barışın güçlenmesine katkı olmasını diliyorum. Bunun için dua edelim. Ama bugün misyonerler için de dua edelim” dedi. Papa, Hristiyanlığı tüm dünyaya yaymak konusunda Katolik olmayan Hristiyanların da gayret göstermeleri gerektiğine değinerek, “Tüm insanlığın Hristiyanlaştırılması hususunda, her kilise aynı derecede sorumludur. Kiliseler arasındaki bu işbirliği, 50 yıl önce Papa 12’nci Pius’un mektubuyla da güçlendirilmiş bulunmaktadır. Zorluklarla yüz yüze olan, çoğu kez takibata maruz kalan, papazlarıyla, rahibeleriyle, sivilleriyle misyonerlik cephesinde çalışanlardan da dualarımızı esirgemeyelim” diye konuştu. Papa 16’nci Benedict’in konuşması diğer dinlerin temsilcileri arasında şaşkınlık yarattı.

Papa şunu demek istiyor aslında: Diğer dinlerle ve onların inananlarıyla hiçbir problemimiz yok. Bir şartla: Herkes Hristiyan olacak...


GENÇ'ın Yazısı.