Mehmet Emin Kul

Dolmabahçe camisine giren eylemci gençlere sorulur:

Camiye niye ayakkabıyla girdiniz?

-Cemaat rükûa gidiyordu birinci rekâtı kaçırmayalım diye acele ettik.

Peki içki şişeleri?

-İçkinin kötülüğünü cemaate materyalle anlatalım diye.

Gaz maskeleriyle mi namaz kıldınız?

-Çorap kokusunu duymamak için takmıştık.

Taksim’de niye kılmadınız?

-Valla İhsan hoca çok hızlı kıldırıyor, tadili erkan kayboluyor.


GENÇ'ın Yazısı.