Osmanlı İran ilişkileri yine bildiğiniz gibi. İki devlet arasında gerek savaş alanlarında gerek diplomatik arenada yıllardır süregelen rekabet, tüm hızıyla devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman Hazretlerinin vefatının ardından tahta geçen mahdumları; Sultan II. Selim’in cülusu vesilesiyle gerçekleştirilen tebrik ve hediyeleşme merasimleri de iki devlet arasındaki rekabetten payını aldı.

Askeri sahada sık karşı karşıya gelmeseler de geldikleri zamanlarda birbirlerine bir türlü mutlak üstünlük sağlayamayan Osmanlı ve İran devletleri, en azından diplomatik sahada kendilerine avantaj sağlayacak fırsatları kaçırmamaya gayret ediyorlar. Sultan II. Selim’in cülusu dahi Osmanlı İran çekişmesinin diplomatik sahadaki tezahürlerine alet olmaktan kurtulamadı. Bilindiği gibi çeşitli vesilelerle düzenlenen tebrik ve hediyeleşme törenleri, iki devlet arasında önemli bir itibar ve üstünlük vesilesi sayılıyor. Bu bağlamda; İran Şahı, Osmanlı ülkesine; II. Selim’in tahta geçişini tebrik etmek amacıyla Şahkulu adında bir elçi riyasetinde bir hediye kervanı gönderdi. Buna karşılık olarak; Padişah’ın özel emriyle Şemsi Paşa da tertipli ve güzel giyinmiş küçük bir ordu ile hediye kervanını karşılamaya çıkarıldı. Osmanlı askerlerinin bu gösteriş ve ihtişamlı halini çekemediği gözlemlenen Şahkulu’nun ise alaylı bir şekilde: “Uzaktan, askerinizi gelin alayına benzettim” demesi üzerine Şemsi Paşa’nın şu sözleri söylediği kaydedildi: “Haklısınız: Çaldıran’da gelin almaya gelenler de bu askerlerdi…”

Şemsi Paşa’nın cevabı üzerine Şahkulu’nun utanç ve öfkesinden kıpkırmızı kesildiği remi kaynaklarca da doğrulanırken, diplomasi çevrelerinde Şemsi Paşa’nın sözleri; tam bir diplomatik gol olarak değerlendiriliyor. Çünkü bilindiği gibi Çaldıran Şavaşı’nda; Şah İsmail’in tacı, tahtı ve hazinesiyle birlikte hanımı da ele geçirilmiş ve Tacızade Cafer Çelebi’yle evlendirilmişti…


GENÇ'ın Yazısı.