Yılsonu bilançolarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkan rakam ve istatistikler, hangi alanların yatırımcılar için daha cazip kazanç imkânları sağladığını ortaya koydu.

Bilançolarının açıklanmasıyla edinilen rakamsal veriler, yatırımcılara hangi sektörlerin daha kazançlı olduğu yönünde ipuçları veren rehberler niteliğinde. Rakamlar genel olarak incelendiğinde; başlıca üç sektörün öne çıktığı gözlemlenirken, bu sektörlerden öyle birisi var ki sağladıkları kârlılık açısından öne çıkan diğer iki sektörü dahi üçe katlıyor. Tihaber ekonomi muhabirinin edindiği bilgiye göre; söz konusu sektördeki cazip fırsatları ilk keşfeden ve bütün birikimlerini bu alana yatırarak inanılmaz kârlar elde eden Âdem isimli müteşebbisin, bu konuda yatırım yapmaya karar veriş öyküsü de hayli ilginç.

Buna göre; Hz. Cebrail (a.s.), bir gün Hz. Adem Aleyhisselam’ın yanına gelip: “Ben sana üç şey getirdim. Birini seç, al” demiş.

Hz. Adem Aleyhisselam da: “Ey Cebrail! Nedir onlar?” diye sormuş.

Cebrail Aleyhisselam Hz. Âdem’in (a.s.) sorusunu: “Akıl, haya ve din…” şeklinde cevaplamış.

Bunun üzerine Âdem Aleyhisselam: “Aklı seçtim” demiş.

Cebrail Aleyhisselam, hayâ ile dine: “Aklı size tercih edip, seçti. Siz dönüp, gidiniz” şeklinde bir talimat vermiş.

Ancak din ve hayâ: “Biz, nerede olursa olsun, akıl ile birlikte bulunmakla emrolunduk” diyerek aklın yanından ayrılmamışlar.

Böylelikle Hz. Âdem (a.s.) kendisine sunulan üç seçenekten sadece birini seçerek, üçünü de kazanmış. Hz. Adem’in (a.s.) yatırımının başarısını gören diğer müteşebbislerin de söz konusu alana yapacakları akılcı yatırımlarla kazançlarını en az üçe katlayabilecekleri ifade ediliyor.


GENÇ'ın Yazısı.