Ülke içindeki politik ayrışmalar her zaman olduğu gibi ülkenin zararına, faiz lobilerinin ve rant gruplarınınsa keselerini doldurmalarına yarıyor. Bu uğurda türlü desise, göz boyama ve provokasyonlara imza atan söz konusu şer gurupları bir sefer daha keselerini doldurmak için etnik, dini ve ideolojik ayrışmaları körüklerken suçüstü yakalandılar!

Tihaber muhabiri Ali bin Muhsin’in, bizzat babası tarafından şahit olunan bir hadise; ülke içinde etnik, dini, politik ve ideolojik ayrışmaları kışkırtanların içyüzünü bir kez daha ortaya koydu. Muhabirimizin edindiği bilgilere göre; Bağdat’ın köprü tarafında dilenmeyi adet edinen iki kör dilenciden birinin “Ali hatrı için” diğerininse “Muaviye hatrı için” diyerek dilenmekte oldukları saptandı. Bu dilencilere para veren insanlardan Hz. Ali destekçilerinin “Ali hatrı için” diyerek dilenen adama, Muaviye destekçilerinin ise “Muaviye hatrı için” diyen adama yardımda bulunmak suretiyle birbirleriyle yarıştıkları ve politik kutuplaşmanın giderek artmakta olduğu tespit edildi.

Ancak kısa süre önce su yüzüne çıkan gerçek, faiz ve rant lobilerinin, insanları nasıl oyuna getirip, aidiyet duygularını istismar ettiğini ortaya koydu…Sözü edilen iki dilenci; akşam olduğunda bir araya gelerek, toplumu kutuplaştırmak suretiyle kazandıkları paraları aralarında paylaşırlarken suçüstü yakalandılar…

Bağdat sokaklarında bunlar yaşanırken, rant çevrelerinin toplumsan kutuplaşmalardan sağladığı getirinin miktarını hesaplamak amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulması da gündemde. Ancak uzmanlar, her ne kadar araştırma komisyonu kurulmasını olumlu bir adım olarak değerlendirseler de bu gibi konularda asıl işin, halka düştüğü konusunda hemfikirler.

Halkın her daim; gaza, dolduruşa, provokasyona gelmeyecek ölçüde duyarlı, dikkatli ve uyanık olması gerektiği hususunun altını önemle çiziyorlar.


GENÇ'ın Yazısı.