Toprak meselesi yüzünden çıkan anlaşmazlıkta; taraflardan üçünün sulh yoluyla feragat etmesi üzerine; geri kalan iki kişi, çetin bir hukuk mücadelesine giriştiler. Hukuki süreç sonucunda davayı kazanan tarafın haciz yoluyla tahsilat yapmaya kalkışması bir cana mal oldu.

Görgü şahitlerinden edinilen bilgilere göre [Bkz: “Adem ruhla cesed arasında iken -ben peygamberdim-” (Tirmizî, Menakıb 1, (3613)) ] Adem (a.s.) isimli bir şahsın canına mal olan toprak anlaşmazlığı şu şekilde gelişti: Yüce Allah, Hz. Adem’i (a.s.) yaratmak istediği zaman yere: “Ben, senden öyle bir halk yaratacağım ki onlardan bana itaat edenler de olacaktır, isyan edenler de. Onlardan bana itaat eden kimseleri cennete koyacağım. Bana isyan eden kimseleri ise cehenneme sokacağım” diye vahyetti. Sonra da Hz. Cebrail’i (a.s.) yerden bir avuç toprak getirmesi için gönderdi. Yer, Hz. Cebrail’e (a.s.):

“Ben, senin benden bir şey eksiltmenden, beni yaramaz hale getirmenden Allah’a sığınırım. Senin beni eksiltmeni istemiyorum. Çünkü Allah, benden bir halk yaratacak. Bu halk da Allah’a asi olacak. Allah, onlardan dolayı beni bir ceza ile cezalandırır” dedi. Bunun üzerine Hz. Cebrail (a.s.) ondan bir şey almaksızın geri döndü. “Ya Rab! Yer sana sığınınca onu sığındırdım.

Onun üzerinde durmayı, kendisini zorlamayı uygun görmedim” dedi. Yüce Allah, bundan sonra Hz. Mikail’i (a.s.) gönderdi. Yer, ona da Hz. Cebrail’e (a.s.) söylediklerini söyledi. Onun yapacağı şeyden dolayı Allah’a sığındı. Hz. Mikail (a.s.) de Hz. Cebrail’in (a.s.) yaptığı gibi onu sığındırdı. Hz. Mikail (a.s.) yerden bir şey almaksızın dönüp, Hz. Allah’a; Hz. Cebrail’in (a.s.) söylediklerini söyledi. Bunun üzerine Allah-ü Teala, yere; ölüm meleğini gönderdi. Yer, yine kendisinden alınması gereken şeyden dolayı Allah’a sığınınca, ölüm meleği: “Ben de Allah’ın emrini yerine getirmemiş olarak dönmemden Allah’a sığınırım” dedi.

Böylelikle yeryüzünden alacağını aldı. Daha sonra; Hz. Azrail’in (a.s.) yeryüzünden aldığı bu topraktan Hz. Adem’in bedeni yaratılarak can verildi. Hz. Azrail’in (a.s.), bahis konusu olan toprak anlaşmazlığını başarılı bir şekilde nihayete erdirerek, yeryüzünden toprak almak suretiyle, yaratılmasına vesile olduğu; Hz. Adem’in (a.s.) ve soyundan gelenlerin canlarını alarak, dolaylı bir şekilde de olsa; arzdan aldığını yine arza aide etmek göreviyle vazifelendirilmesi ise manidar bulundu…


GENÇ'ın Yazısı.