Diyalog eksikliği az daha faciaya neden oluyordu. Dört arkadaşın alışveriş kavgasına kan bulaşmak üzereyken, akil adamların müdahil olmasıyla olaylar yatıştı. Sorunun diyalog eksikliğinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Dört arkadaşın alışveriş kavgası az daha faciayla sonuçlanacaktı. Akil adamların müdahalesiyle, kan dökülmeden çözümlenen olayın fitilini; adamın birinin dört kişiye bir dirhem vermesi ateşledi. Bunun ardından olaylar şu şekilde gelişti:

Adamlardan biri: “Bu parayla engür alalım” dedi. Diğeri Arap’tı: “Hayır” dedi “Ben inep isterim, engür değil.” Üçüncüsü Türk’tü: “Ne engür, ne inep; bununla üzüm alalım” diye tutturdu. Dördüncüleri Rum’du. O da itiraz etti: “Bırakın bu lafları” dedi “Bununla istafil alalım.”

Derken; kavgaya başladılar. Birbirlerini yumrukluyor, tekme ve tokatlar havada uçuşuyordu. Pek çok dil bilen âlim birisi onların bu halini gördü ve: “Durun” dedi “Hepinizin de istediği olacak.”

Parayı aldı, onlara üzüm getirdi. Herkes birbirinin sevincini görünce aslında aynı şeyi istediklerini anlayıp, şaşırdılar ve boşuna kavga edip birbirlerini üzdüklerine hayıflandılar.

Uzmanlar, kısa süre önce yaşanan bu müteessif olayda olduğu gibi benzeri pek çok olayın da çoğunlukla diyalog eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekerek; adil bir dünyada; mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamanın yolunun diyalogdan geçtiğini vurguluyorlar.


GENÇ'ın Yazısı.