Mahir adındaki çalışkan öğrencisinin Tahir-ül Mevlevi’den (Olgun) zayıf not alması şaşkınlığa neden olurken, öğrenci ve öğretmen arasında söz konusu meseleyle ilgili olarak gerçekleşen yazışma ise okuyanların tebessüm etmelerine yol açtı.

Mahir adında çalışkan bir öğrencisinin, meşhur edebiyat tarihçisi ve öğretmeni Tahir-ül Mevlevi’nin dersinden zayıf not aldığı öğrenildi.

Aldığı düşük nota oldukça içerlediği gözlemlenen öğrencinin, bir ara; bir fırsatını bularak, sınıfın ders tahtasına şu sözleri yazdığı kaydedildi: “Vermezse Tahir, ne yapsın Mahir?” Daha sonra sınıfa giren ve tahtaya yazılı metni okuyan Tahir-ül Mevlevi’nin ise öğrencisine cevaben tahtaya şu sözleri yazdığı kaydedildi: “Çalışırsa Mahir, hiç esirger mi Tahir?”

Tahir-ül Mevlevi (1877 - 1951)

Asıl ismi; Mehmet Tahir iken Mevlevi tarikatına intisabının ardından eserlerini Tahir-ül Mevlevi şeklinde imzaladığı için bu şekilde anılmış; şair, yazar, Mevlevî Dedesi, gazeteci, müderris, mesnevî-hân ve edebiyat tarihçisidir.


GENÇ'ın Yazısı.