Halife Harun Reşid’in ev, arsa, sarayları ve bunların içindeki hazinelerin toplam değeri hesaplandı. Ortaya çok ilginç bir rakam çıktı.

Halife Harun Reşid’in sahip olduğu servetin toplam değeri hesaplanarak, bu konuda yapılan hesaplamaların sonuçları, bir basın bildirisi yoluyla kamuoyuna açıklandı. Ekonomi çevrelerinde şaşkınlığa neden olan söz konusu analiz şu şekilde gerçekleştirildi. Bir gün Muhammed ibn-i Semmak Hazretleri, Abbasi Halifesi Harun Reşid’in huzuruna girdi. Halife, o esnada su içmekteydi.

İbn-i Semmak Hazretlerinin huzura girdiğini gören Halife, toparlanarak, kendisine gerekli tazimi gösterdikten sonra İbn-i Semmak Hazretlerinden, kendisine nasihat vermesini rica etti. Bunun üzerine İbn-i Semmak: “Şiddetli susuzluğa yakalandığın vakit, bir bardak suyu sana ancak bütün servetin karşılığında vermeyi şart koşsalardı ne yapardın?” şeklinde bir soru sordu.

Harun Reşid, İbn-i Semmak’ın bu sorusuna: “Bütün servetimi verir, o suyu alırdım” şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine İbn-i Semmak: “O halde; bir bardak su değerinde olan servetinle sakın böbürlenme” diyere, halifenin sahip olduğu bütün o köşkler, saraylar, evler, arsalar, altın, mücevher ve hizmetçilerin toplam değerini, bir çırpıda hesaplamış oldu.

İbn-i Semmâk: Doğum târihi bilinmemektedir. Evliyânın büyüklerindendir. Zamânının önde gelen âlimlerinden ilim öğrendi. Hişam bin Urve, A’meş ve başkalarından hadîs dinledi ve bu ilimde mütehassıs oldu. Ahmed bin Hanbel hazretleri kendisinden hadîs rivâyetinde bulundu. Ma’rûf-u Kerhî hazretleri talebelerinin önde gelenlerindendir.799 (H.183) senesi aynı zamansa doğum yeri olan Kûfe’de vefât etti.


GENÇ'ın Yazısı.