Tihaber, kafaları kurcalayan bir gizemi daha açıklığa kavuşturdu. Yaptığımız uzun ve titiz araştırmalar sonucunda; gizli kapaklı işler çevirmek, entrika, dalavere içeren durumlarda kullanılan “dolap çevirmek” deyiminin nereden geldiğini bulduk!

Tihaber muhabirlerinin, uzun ve titiz araştırmaları sonucunda “dolap çevirmek” deyiminin nereden geldiği tespit edildi. Muhabirlerimizin edindiği bilgiye göre; eski Osmanlı konaklarının kadınlar tarafına haremlik, erkekler tarafına selamlık adı verilirmiş. Kadınlar kısmı ile erkekler bölümü arasındaki duvara; bir eksen etrafında dönen, silindir şeklinde, kapaksız bir dolap yerleştirilirmiş.

Yarısı açık, diğer yarısı kapalı olan bu dolabın içinde; sıra sıra geniş raflar bulunurmuş. Kadınlar kısmında pişirilen yemekler, bu dolap aracılığı ile selamlık kısmına servis edilirmiş. Kadınlar, rafları yemeklerle doldurduktan sonra, çevirerek, açık tarafını erkekler kısmına döndürürlermiş. Raflar boşalıp, yerine erkekler tarafından boş tabaklar konunca da dolabın açık kısmı kadınlar tarafına çevrilirmiş.

Böylece; kadınlarla erkekler; birbirlerini görmeden servis yapılmış olurmuş. Ancak söz konusu dolapların, zaman zaman gönül işlerinde de kullanıldığı olurmuş. Mesela; delikanlının biri, henüz nikâhlanmadığı yavuklusuna; mektup, çiçek, mendil gibi herhangi bir hediye yahut mesaj iletmek isteyecek olsa yine bu dolapları kullanırmış. İşte dolap çevirme deyiminin de kökeni buradan geliyormuş. Ancak söz konusu deyim, zamanla; gizli kapaklı işler, dalavere ve entrikaları ifade etmek için de kullanılmaya başlanmış.


GENÇ'ın Yazısı.