Erzincan’a gelişiyle birlikte şehir halkının sohbetlerine akın ettiği, Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin halifesi Abdullah Mekki Hazretleri, burada “Terzi Baba” namıyla tanınan Muhammed Vehbi isimli bir zatla yakından ilgilendi. Kendisine yapılan bütün iltifatlara rağmen Muhammed Vehbi’nin, Abdullah Mekki Hazretlerine rest çekmesi ise Erzincan’da günün konusu oldu.

Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri`nin halifelerinden olan Abdullah-ı Mekki Hazretlerinin Erzincan’a teşrifi, kent halkında büyük coşku ve heyecana neden oldu. Abdullah-ı Mekki Hazretlerinin Erzincan’ı şereflendirmesinden itibaren insanların akın akın onun ziyaretine geldiği gözlemlenmekte. Oldukça yoğun geçen bu ziyaretler sırasında Abdullah-ı Mekki Hazretleri ve Muhammed Vehibi adındaki bir zat arasında yaşananlarsa gündeme damgasını vuracak cinsten.

Abdullah-ı Mekki Hazretleri ve Muhammed Vehbi isimli zat arasında yaşananların detayları ise şu şekilde: Abdullah-ı Mekki Hazretlerinin ziyaretine gelenler arasında Terzi Baba diye bilinen Muhammed Vehbi isimli bir zat da vardı. Abdullah Mekki Hazretleri, Muhammed Vehbi girince ayağa kalktı. Onu davet edip, yanına oturttu. Muhammed Vehbi’ye karşı, hiç kimseye göstermediği iltifatlarda bulundu. Sonra, Muhammed Vehbi’nin durumunu öğrenmek için yanındakilere: “Bu zatın serveti var mıdır?” diye sordu. Oradakiler: “Hayır. Yalnız köyde; Sarıgöl’de bir bağı ile şehirde bir evi, birkaç parça tarlası ve terzilik yaptığı bir dükkânı vardır” dediler.

Bunun üzerine; Muhammed Vehbi’yi yanına çağıran Abdullah Mekki Hazretleri: “Oğlum! Pir-i Azam Mevlana Halid-i Bağdadi bizi buralara gönderdi. Bize ehline verebileceğimiz bir emanet verdi. O emanete seni layık görüyorum. Kabul edersen onu sana teslim edeyim” diye teklifte bulundu. Muhammed Vehbi, Abdullah Mekki Hazretlerine: “Siz bilirsiniz” cevabını verdi. Abdullah-ı Mekki Hazretleri: “Vereceğim emanet, sana çok faydalar sağlayacak” diye buyurunca, Muhammed Vehbi: “Şeyh Efendi! Vallahi dünya için Allah demem” cevabını vererek restini çekti.

Bunun üzerine Abdullah Mekki: “Oğlum, haydi git. Sen bulacağını buldun. Teslim edeceğim emanet de zaten bu idi” buyurarak, onun yüksek derecesini işaret etti. Muhammed Mekki Hazretlerinin daha sonra; çaktırmadan Terzi Baba’ya himmetle nazar ederek, emaneti tevdi ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine Terzi Baba’nın halinin hemen değiştiği ve manevi feyzler deryasına daldığı gözlemlendi.

Abdullah-ı Mekki Erzincani: 19. yüzyılda yaşamış velilerdendir. Aslen Mekkelidir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin sohbet hizmetlerinde kemale ererek, irşad vazifesi için Erzincan’da görevlendirildi. Son vazifesi sırasında Mekke’de Hakk’ın rahmetine kavuştu.


GENÇ'ın Yazısı.