İbni Nisevi, hırsızlık suçlamasıyla karşısına getirilen ancak her ikisi de suçlamaları reddedip, masum olduğunu ileri süren zanlıları bir çırpıda deşifre etti. İbni Nisevi’nin suçluyu teşhis etmekte kullandığı yöntemse kriminoloji ilminde çığır açacak cinsten!..

Müslüman kanun adamları ve kriminologlar, (Kriminoloji; suç bilimi anlamına gelmektedir. Uğraş olanı suç ve suçlular olan kriminoloji, suç olaylarını ve suçlu kişileri inceleyen bilim dalıdır.) suç ve suçlularla mücadele etmek için akıl almaz yöntemler geliştirmeye devam ediyorlar. Geçenlerde yaşanan ilginç bir olay, Müslüman kriminologların, sahalarında ne kadar ince düşünceli ve usta olduklarını bir kez daha ortaya koyar nitelikte.

Ebu Hâkim İbrahim bin Dinar’ın bildirdiğine göre; İbni Nisevi’ye hırsızlıkla itham edilen iki kişi getirildi. Ancak her ikisi de suçlamaları reddediyorlardı. İbni Nisevi, hizmetçisinden bir bardak su getirmesini istedi ve suyunu içerken bardağı kasten düşürüp, kırdı. Bardak kırılınca adamlardan biri irkildi, diğeri ise hiç etkilenmedi. İrkilene gitmesini, diğerine ise çaldıklarını getirmesini söyledi.

Kendisine “Adamlardan hangisinin hırsız, hangisinin masum olduğunu nasıl anladın?” şeklinde sorulan soruya ise şu şekilde cevap verdi: “Hırsızın kalbi kuvvetli olur, irkilmez. İrkilense masumdur. Çünkü böyleleri, evde fare hareket etse korkarlar ve hırsızlık yapamazlar…”

Nisevi tarafından geliştirilen söz konusu yöntemin, her ne kadar şekilde küçük, önemsiz bir numara gibi göründe de hakikatte kriminoloji ilmi açısından çığır açacak nitelikte bir yöntem olduğu öne sürülüyor.


GENÇ'ın Yazısı.