İçinde Osmanlı erkânından bir takım önemli zatlar ile bunlara ait pek çok at ve eşya ile toplam bin üç yüz kişiyi Mısır’a götürmek üzere İstanbul’dan yola çıkan Osmanlı kalyonu, Girit adası yakınlarında Malta gemileri tarafından saldırıya uğradı.  Etrafını çeviren altı savaş gemisine karşı tek başına ancak bir gün ve bir gece direnebilen kalyon, Malta korsanları tarafından ele geçirilerek yağmalandı. Ganimet mallarının Girit’in Hanya limanında satışa çıkarılması üzerine; adada ikamet eden papazlar ve binlerce Hıristiyan, adayı terk etme kararı aldı.

Giritli Hıristiyanların panik içinde adayı terk etmeye başladıkları bildirildi. Adada bu denli büyük bir korkuya neden olan olayın ise Papazların sahip olduğu bir kitapta “Girit adasına önce Osmanlı kalyonu ve atları gelecek, ardından Türkler gelecek ve adayı mülk edinecekler” şeklinde bir kehanetin yazılı olması imiş. Maltalı korsanların bir Osmanlı kalyonuna saldırarak; yağmaladıkları malları, bu adanın pazarlarında satışa çıkarmaları, Giritlilerde söz konusu kehanetin gerçekleşmesinin yakın olduğuna dair büyük bir korku ve paniğe neden olmuş.

Giritlilerin korku ve endişeye düşmesine neden olaylar zinciri ise şu şekilde başlamış: Sultan İbrahim Han’ın Darüssaade ağalarından Sümbül Ağa, Mısır’a gitmek üzere padişahtan izin almış ve bir gemi hazırlatmaya başlamış. İbrahim Çelebi adlı gemicinin altı kat ambarlı karavana kalyonuna üç ayda birçok eşya ve atlar yüklettirmiş. Sümbül Ağa; beş yüz silahlı adamı, üç yüz tüccar, iki yüz gemici, Mısır’a sürgün edilen Esiri Mehmet Efendi ve adamlarıyla birlikte toplam bin üç yüz kişi, bir Cuma günü top tüfek atışları eşliğinde Beşiktaş’tan yola çıkmışlar. Girit adası yakınlarına gelindiğinde altı parça Malta kadırgasına rast gelip, bir gün bir gece savaşa tutuşmuşlar. Sonunda kalyon paramparça edilip, etrafı çevrilmiş. Yolcuların iki yüzü hariç hepsi şehit düşmüş.

İbrahim Çelebi, Sümbül Ağa’ya dönüp: “Bre insafsız adam! Biz sana, yolda karşımıza düşman çıkar. Gemiye at almak yerine silah alalım demiştik. Sen ise padişah fermanı alıp, bizi bu şekilde yola çıkardın” demiş ve bir kılıç darbesiyle kellesini uçurmuş. Bunun üzerine Sümbül Efendi’nin adamları da Çelebi’yi öldürmüşler. Bunu gören korsanlar, bir hamleyle gemiyi ele geçirmiş ve içindeki eşyaları Hanya limanına götürüp, satmışlar. Hanya’da ikamet eden Hıristiyan rahipler, Malta korsanlarının Osmanlı gemisindeki eşyaları sattığını görünce çok üzülmüş ve “Eyvah! Osmanlı, bunu bizim yanımıza komaz ve bu adayı elimizden alır” diyerek, korsanları uyarmışlar.

Çünkü onların kitaplarında: “Girit adasına önce Osmanlı kalyonu ve atları gelecek, ardından Türkler gelecek ve adayı mülk edinecekler” şeklinde yazılıymış. Papazların bu sözlerini işiten binlerce Hıristiyan, bir bahane ile adayı terk edip ve başka yerlere yerleşmeye başlamışlar. Bakalım önümüzdeki günler nelere gebe? Papazların kehaneti gerçek mi yoksa ortada emlakçilerin çevirmekte olduğu bir fiyat manipülasyonu mu dönüyor?

Ve daha da önemlisi: Acaba bu olaya Osmanlı’nın tepkisi nasıl olacak?..


GENÇ'ın Yazısı.