Ömrü müzdad olsun, başlıktaki tabir “popüler kültür” yazarımız Sami Yaylalı’ya ait. Facebook rüzgarının hepimizi etkilediği bir zamanda “Kitab-ı Feyz’i ne zaman kuruyoruz” diye sorup durmaktaydı. Şaka bir yana o günden beri biraz hızı kesilse de Facebook rüzgarı esmeye devam ediyor. Rüzgar bu, herkesi bir şekilde etkiler. Kimisinin yelkenini şişirir, gemisini yüzdürür, kimisi üşütür, yatağa düşürür. Gemisini yüzdürenler sadece Mark Zuckerberg (Facebook’un kurucusu Hravardlı öğrenci) gibiler değil ama. Daha çok Müslümanlar tarafından tercih edilen “sanal sosyal şebekeler” de var. Bunların en meşhurları Naseeb Vibes ve Muslim Wakeup. Bunlar da Facebook gibi internet başında yalnızlığı gittikçe artan insanların “sanal sosyaller” olarak kaynaşmasını temin ediyor. Naseeb’in kurucusu Monis Rahman’a göre bu tür girişimler Batı’da dağınık yaşayan Müslümanların birbirleri ile haberleşmesi açısından büyük imkanlar sağlıyor. Tabii Müslüman olmayanlardaki önyargıları kırmak açısından da... Sanal sosyallik insanları hayata ne kadar bağlıyor bilinmez ama çıkan her yeninin ve teşebbüsün “İslami” olanını görmek bizimkilerin ne kadara hayata bağlı olduklarını gösteriyor. Ne dersiniz?


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.