Osmanlı arması; Osmanlı Devleti`nin son dönemlerinde; Sultan II. Abdülhamid Han`ın saltanatının ilk yıllarında şekillendirilmiştir. Armada kullanılan sembollerin manaları şu şekildedir:

Güneş Tuğra: İçinde dönemin padişahına ait tuğranın bulunduğu bu şekil güneşi temsil eder. Güneşten çıkan ışınlar her yöne yayılmaktadırlar ve armadaki güneşin manası ise halifeliktir.

Hilal: Padişahı temsil eder. Hilalin içindeki Arapça metinde şunlar yazmaktadır: Osmanlı Devleti`nin hükümdarı olan ... Han Allah`ın muvaffak kılması ve yardımına dayanır ve öylece hüküm sürer.

Aynalıklı Kalkan: Armanın tam göbeğine yerleştirilmiştir. Bu kalkanın çevresindeki 12 yıldız 12 burcu temsil eder. Böylelikle Osmanlı, kainatın merkezine yerleştirilmiş olmaktadır.

Sorguç: Kalkanın hemen üzerinde devletin kurucusu Osman Gazi`yi temsil eden bir sorguç vardır ki: Osmanlı`nın köklerine olan bağlılığını ifade eder.

Kızıl Sancak: Kalkanın sağ yanında yer alır. Osmanlı devlet sancağıdır.

Yeşil Sancak: Kalkanın solunda yer alan bu sancak hilafeti temsil eder.

Güller: Hilafet sancağı üzerinde; manevi ilhamlar sebebiyle bulundurulur. Bu çiçekler aynı zamanda Osmanlı`nın insana bakışını belirleyen en önemli unsur olan sevgi ve muhabbeti simgeler.

Silahlar: Osmanlı Devleti`nin askeri gücünü temsil eder.

Terazi: Savaş araçlarından 6 dilimli topuzun ucunda asılı duran terazi adaleti temsil eder. Alttaki yeşil renkli kitap Kur`an-ı Kerim`i; kırmızı renkli kitap diğer hukuk metinlerini ifade eder. Bu üçlü kompozisyon aynı zamanda Osmanlı adaletinin kaynağını Kur`an`dan aldığının da göstergisidir.

Nişanlar: Armanın alt tarafını boydan boya süsleyen inci defne yaprakları arasından 5 adet madalya sarkar: İmtiyaz Nişanı, Mecidi Nişanı, İftihar Nişanı, Osmanlı Nişanı ve Şefkat Nişanı. Bunlar çeşitli dönemlerde Osmanlı Devleti`nin hizmette üstün başarı gösterenlere verdiği ödüllerdir.


GENÇ'ın Yazısı.