A. Yasin Demirci

Başörtüsü mü türban mı? Dini vecibe mi siyasal simge mi? Sıkma mı olsun, çene altı mı Velhasıl en temel insan hakkına ilişkin garip ve yoğun bir tartışmanın içerisindeydi Türkiye.

En azından üniversitelerde de olsa başörtüsüne serbestlik tanıyan yasa laikçilerimize rağmen TBMM’den geçti. Ama bu tartışmanın daha çoook su kaldıracağı muhakkak. Başörtüsüne ilişkin çene altı, çene üstü kriterleri tesbit edilene kadar daha uzun bir süre bu tartışmayı yaşayacağız.

Özünde farklılık olsa da başörtüsü üzerinden yürüyen bir başka polemik Katar’da yaşanıyor. Tartışmanın bizdekinden farkı, bizde olduğu gibi laik cenah ile muhafazakar cenah arasında geçmemesi. Tartışma, mütessettir ya da Türkçe ifadesiyle başörtülü cenahın kendi içinde yaşanıyor.

Katar’ın mütesettir cenahının araftaki (iki arada bir derede kalmış) diyebileceğimiz bir kesimi arasında son dönemde oldukça revaç bulan başörtüsü bağlama şekli tartışmanın nedeni oluşturuyor.

Arapça ifadesiyle “Bunefha” denilen, uzun olan saçları başın üstünde deve hörgücünü andıracak şekilde bağlanması Katar’ın muhafazakar cenahının bir bölümünün eleştirilerine neden oluyor.

Katarlı din adamları bu bağlama şeklinin başörtüsünün saygınlığına halel getirdiğini, Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde men edilen giyinme şekline denk düştüğünü dile getiriyorlar. Bu tür açıklamalar Katar’ın araftaki genç kızlarının canını sıksa da “hörgüç modasının” hızla yayılmasının önüne geçilemiyor.

Bu garip modanın hızla yayılmasına mukabil Katar kamuoyunda bu bağlama şekline karşı bir antipatinin oluştuğu da bir vakıa. Yazılı ve görsel medya organlarında, internet ve forum köşelerinde “Bunefha” yoğun bir eleştiri bombardımanına tabi tutuluyor.

Sanal ortamda esprili bir yaklaşımla yürütülen kampanyalarla “Bunefha”ya karşı milli mücadele çağrıları yapılıyor. Karikatüristlerin en önemli malzeme konusu da bu.

Katar’ı meşgul eden Bunefha tartışması medyamız tarafından henüz fark edilmiş değil. Fark edilmiş olsa çene altı formülü yerine Bunefha modelini alternatif olarak sunarlar mıydı, ne dersiniz?


GENÇ'ın Yazısı.