Hep söylüyorum: Karşımızda amacına erişmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan bir heyula var. Güneşin battığı yerde ortaya çıkmış bu heyulanın nerede olduğunu, neye benzediğini, kim tarafından yönlendirildiğini bilmiyoruz, çünkü her yerimizde, hepimize benzeyen ve hepimizin yöneticisi/kölesi olduğu bir şey bu. İçimizdeki karanlık taraftan beslendiği açık. İyiyi iğdiş etmede üstüne yok. Doğruyu yanlışa, yanlışı doğruya katmakta da öyle. Sinsi. Kurnaz. Mahir. Bin bir kılığa girebiliyor. En önemli özelliği de düşmanlarını kendine ram etmekteki başarısı. Adına ne dersiniz deyin: Sermaye, kapitalizm, piyasa, sistem vd. Adından çok yaptığı önemli: Değerlerin içini boşaltıyor. Kendisinin tek değeri olan büyümek adına herkesin değerini değersizleştirmede o kadar başarılı ki! Herkesi kendisine ait o sefil lügatten konuşmaya mecbur kılıyor. Bununla ilgili örnek o kadar çok ki!

Son örneklerden bir tanesi Dharma endeksleri. Habere göre belirli hisse senetleri ile endeksler oluşturan Dow Jones yatırım fonu dharma felsefesine uygun hareket eden şirketlerin temsil edildiği ayrı bir endeks başlatmış. Endekste 3400 şirket yer alıyor. Bu şirketlerin ortak özellikleri Dharma felsefesine aykırı faaliyette bulunmuyor olmaları. Örneğin silah ya da alkol üreten şirketler bu endekste yer alamıyor. İçerisinde dharma felsefesini bilen uzmanların yer aldığı danışmanlar grubu endekste yer alan şirketlerin faaliyetlerinin dharmaya ne kadar uygun olup olmadığını denetliyorlar.

Kapitalist dünyanın insanların değerleriyle buluşmasında ne kötülük olabilir ki diye düşünenler çıkabilir. Doğrusu bu konuda çok kesin ve sarih ne sözüm var ne de düşüncem. Dow Jones’un 1999’da da İslami bir endeks oluşturduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki günlerde daha ilginç gelişmelerle karşılacağımızın da farkındayım. Dikkat çekmeye çalıştığım iki soru var:

1. İstediği manevraları yapmakta mahareti tartışılmaz bu sistem acı, gözyaşı ve sömürü üzerine yükselmiş özünde acımasız bir sistem değil midir?

2. Bu düzene çekidüzen verecek tek değerler sisteminin mensuplarının daha sistemin kodlarını çözemedikleri gerçeği görülmekte midir?


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.