İstiklâl Marşı Derneği`nin (İMDER) birinci yılını doldurması münasebetiyle Taksim Metro Konferans Salonu`nda bir program gerçekleştirildi. İMDER, İsmet Özel`in kurduğu ve İstiklâl Marşı`nın doğru bir şekilde anlaşılması ve hayata geçirilmesini amaçlayan bir dernek. “İstiklâl Marşı bizim tarifimizdir” diyor ve bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyor.

Programdan bir not aktaralım: İsmet Özel, Mehmet Akif`in İstiklâl Marşı`nı `Taleal bedru`nun melodisini esas alarak yazdığını söyledi. Taleal bedru`nun müziğinin (nasıl okunduğunun) Dede Efendi`nin bunu Mekke`de rüyasında görene kadar bilinmediğini söyledi. Ve Mehmet Akif`in de muhtemelen aynı melodiyi esas alarak marşı yazdığını ve bu melodiyle okunduğunda marşın taşıdığı anlamların tam olarak temayüz ettiğini belirtti. Ve İstiklâl Marşı`nın on kıtasını bu müzikle okudu. İlginç bir tecrübeydi doğrusu. Geniş bilgi için: www.istiklalmarsidernegi.org.tr


GENÇ'ın Yazısı.