Necdet Baştoklu

Bir dua neferi, Ahmet Rasih USLU Hocaefendi arkasında bir dua ordusu bırakarak dar-ı bekaya irtihal eti. Ömrü Kuran hizmetiyle, Kuran hadimi talebe yetiştirmekle geçti. Bir belde düşünün ki Allah (c.c) diyen herkesin kursağında O’nun ekmeği, emeği olsun. Konya’nın en küçük ilçesinde en büyük imam-hatip lisesinin temeline ilk harcı O koysun, Kuran kursunu ihya edip eğitime mehterlerle açsın. En azılı muhalefetlere rağmen dik duruşunu heybet ve vakarını hep muhafaza ve müdafaa etsin. Temsil ve tebliğ aşkını, heyecanını, hizmet ve himmetini, fuyuzatını olmazsa olmazı olan sabah ve akşam günde iki kez gittiği sohbetlerinde yaşasın. Elli yıllık hizmet ömründe yağmur, çamur ve kış demeden bunu devam ettirsin. Yaya olarak gidilirken yağmur nedeniyle yarı yoldan dönülen bir köy sohbetine katılamayışını “Ömrümde sohbetsiz geçirdiğim ve hastalandığım tek gün” şeklinde hüzünle dillendirsin.

Bir ömür düşünün ki her ayın yirmi gününü gurbette, Akşehir ve Yunak’ta geçirsin. Evladı-ı iyalinden, torunlarından uzakta geçen hayatında ev ev, köy köy gergef gibi insanları irşat etsin. Ayağının değmediği yer kalmasın. Sağlığı bozulması ve yürüyememesine rağmen sandalyeden yapılan tahterevalli ile hizmetleri hiç aksatmasın. Hayatta en büyük keyfi ve neşesi gençleri sohbette görmek olsun. Zengin- fakir, genç-ihtiyar, âlim-cahil herkesi karşılıksız sevsin ve sevdirsin… Çantasından şekeri, hediyeleri eksik etmesin, çocukların hep başını okşasın, herkesi sabırla dinlesin, her eksikliği hoş görsün.

Evet O, Rasih hocamdı. Benim hocam, velinimetim, her şeyimdi. Ondan gördüğüm iyiliği anne ve babamdan görmedim. Bir bahar günü O’nu uğurladık. Neredeyse Doğanhisar’ın hepsi cenaze namazındaydı. Şahitlik ettik. Evet çok iyi, pekiyi bilir ve şahitlik ederiz, dedik. Herkesin gözyaşı döktüğü, her iklimden her cenahtan insanın katıldığı bir merasim oldu. Sevgiliye kavuşma yani Şeb-i Aruz bu olsa gerekti. Çünkü o gün tıpkı bir düğün günü gibiydi.

‘Âlimlerin ölümü âlemlerin ölümü gibidir’ denmiş. Büyük dua neferi, zamanın yektası, geride çok büyük bir dua ordusu bırakarak terk-i dünya eyledi. Bereketli, rahmetli, muhabbetli ve hizmetli evlatlarınız size hep minnettar olacaklar. Dualar edip Fatihalar, İhlâslar, Yasinler ve hatimlerle yâd edecekler. Şimdi de edelim.


GENÇ'ın Yazısı.