Ömer Çelik

Sen hiç sevgiline hediye verdin mi? Onu ne ince duygularla satın aldın, nasıl paket yaptırdın, nasıl özenle korudun, ona bir zarar gelmemesi, hatta bir toz konmaması için nasıl dikkatli ve titiz davrandın? Onu hangi nazik tavırlarla götürüp sevgiline verdin? Verirken de karşılıklı sevginin, aşkın gereği neyse, onda bir zedelenme olmaması hatta muhabbetin artmasına sebep olması için ne kadar hassasiyet gösterdin.

Şüphesiz en yüce sevgili Allah’tır. Bedenimizdeki göz, kulak, el, dil, kalp gibi bütün azalar birer ilâhî emânettir. Bizim o emânetleri dikkatle korumak, güzelleştirmek, süsleyip tezyin ederek müstesnâ bir hediye olarak sevgiliye ulaştırmak vazifemiz vardır. İşte Kur’an’ın üzerinde önemle durduğu “takvâ”nın bir mânâsı da budur. Bunu başarana da “müttakî” denir. Yani emâneti koruyan, gönlünde Allah’ın sevgisini muhafaza eden, büyüten, neticede Allah’ın azabından kendini koruyan kimse olur.

O halde;

Gözünü bakılması haram olan manzaralardan koruyacaksın:

“Mü’min erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan korusunlar”(Nur 24/30).

Kulağını, duyulması yasak olan sözlere kapatacaksın, güzel olanlara açacaksın:

“Kur’an okunduğu zaman onu can kulağıyla dinleyin ve susun ki rahmete eresiniz” (A‘râf 7/204).

Dilini haram sözlerden, gıybetten, alaydan koruyacaksın. Onunla en güzel sözleri söyleyeceksin.

“Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler” (İsra 17/53).

Elini tutulması haram olan şeylerden çekeceksin:

“Elini omuzuna bağlama (cimrilik etme), büsbütün de açma” (İsra 17/29).

Kalbini Allah’ın razı olmayacağı her türlü çirkin düşünce ve niyetlerden koruyacaksın; razı olacağı bütün güzel düşünce ve niyetlere sonuna kadar açacaksın.

“O gün mal ve evlat fayda vermez, ancak kalb-i selimle gelen fayda bulur” (Şuara 26/88-89).

Şâh-ı Nakşibend diyor ki: “Otuz yıldır kalbimin kapısında bekçi oldum, Rabbimin razı olmayacağı hiçbir düşüncenin oraya sızmasına müaade etmedim”.

İşte takvânın en ince yönü bu: Merkezi koruma altına almak.

Bu yoldaki başarın sana takvâ sahibi olmanın yollarını açacak ve Allah’ın sevdiği müttakî bir kul olacaksın. O zaman Kur’an da sana rehber olacak!


GENÇ'ın Yazısı.