M. Emin Kul

Geçen ay başlayan şu tartışma gündemi ve sinirleri çok meşgul etti: Dağdaki çobanın, ayak takımının oyuyla benim gibilerinin oyu bir olur mu?

Eğer bunu ağzından kaçıran kişiyi destekleyen güruh olmasa; fazla silikonun ruh sağlığına etkileri der geçerdik ama görünen o ki sıkıntının sebebi silikon değil hazım sorunu. Biz bu klişeyi tek parti döneminden kalma bir ibret levhası olarak bilirdik de bu devirde bu kadar taraftarı olacağı hiç aklımıza gelmezdi.

Öte taraftan bunların söylediklerini de tümden yabana atmamak lazım; elinin emeği ve namusu ile geçinen köylü, çoban, hizmetlinin oyuyla; devlete ve millete asalak rantiyecilerin, vergi yüzsüzü kaçakçıların, karanlık mahfillere mensup biraderlerin, darbeci çetelere alkış tutanların, demokrasi özürlü geçkin konkencilerin, yasakçı kafaların oyu bir olur mu? Hazır anayasa da değişiyor, halkı ve demokrasiyi hazmedememişlerin oyunu çeyrek sayalım olsun bitsin.


GENÇ'ın Yazısı.