Dileğinin gerçekleşmesi için dervişlere dağıtılmak üzere yüz akçe adayan Padişah, arzusu yerine gelmesine ve de çok istemesine rağmen adağını bir türlü yerine getiremedi.

Önemli bir işinin arzu ettiği şekilde neticelenmesi amacıyla “İstediğim gibi neticelenirse dervişlere yüz akçe vereceğim” şeklinde adakta bulunan Padişah’ın, söz konusu adağının yerine geldiği, Pünkâr’ın isteğine kavuştuğu bildirildi. Ancak adağını yerine getirmek isteyen Sultan’ın bu konuda bazı öngörülemeyen sorunlar yaşadığı ve çok istemesine rağmen adağını henüz yerine getirme fırsatı bulamadığı öğrenildi. Saraydan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre süreç şu şekilde gelişti:

Dileğinin gerçekleşmesi üzerine adağını bir an önce yerine getirmek isteyen Padişah, yüz akçeyi bir keseye koydu ve hizmetçilerinden birine verdi: “Al bunu dervişlere dağıt!” dedi. Ancak kurnazlığıyla tanınan köle, gün boyu dolaştıktan sonra keseyi geri getirdi ve Padişah’a: “Verebileceğim bir dervişe rastlamadım.” şeklinde rapor verdi. Kölenin beklemediği bu sözleri üzerine şaşırdığı gözlemlenen Padişah: “Nasıl olur?” dedi. “Bildiğim kadarıyla dört yüz tane derviş var şehrimizde?”

“Gerçekten derviş olanlar para almıyor.” dedi köle “Para isteyene de ben vermedim. Çünkü o da derviş değil.” Bunun üzerine Padişah, saray vazifelilerine dönerek şunları kaydetti: “Gece gündüz Allah’a ibadet eden dervişlere dair benim ne kadar sevgim varsa bu adamın da o kadar düşmanlığı var. Lakin haklı…”


GENÇ'ın Yazısı.