Sokaklarda yürürken çoğu zaman insanların yüksek sesle konuşmalarını duyar, ister istemez söylenilenlere kulak misafiri oluruz. Geçenlerde, Üsküdar’da dolaştım kısa bir süre. İşte bu kısa süre içinde, manidar bir söz duydum. Manzara şöyleydi:

Orta yaşlarda iki kadın, ağır ağır yürüyorlardı. Yüzlerinden, üzücü ve stres dolu bir hadise yaşadıkları belliydi. Yanımdan geçerlerken, kadınlardan biri yüksek sesle şöyle dedi: “Allah o herifin vicdan versin içine!”

Bu sözden ben şunları çıkardım: Bu topraklarda vicdan demek, her şeyin başı demek. Öyle bir kıymet ki, içinde din de var namus da var, şeref de var, insaf da var… Adalet, merhamet, sevgi, saygı… Her şey var… Hâsılı, vicdan demek, Hakk’ın ölçüsünü kalpte bulmak demek… Hâl böyle olunca, elini vicdanına koy demek şu manaya geliyor: Ölçüyü Hakk’tan al… Evet, kadının söylediği o söz her şeyi özetliyor aslında: Allah hepimizin içine vicdan versin!


Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın Yazısı.