Bazen geçmişe gidiyorum. Dalıyorum tatlı hatıralara. Ve çokça üzülüyorum. Çünkü geçmiş ve şimdi arasında bir kıyas yaptığım zaman, sanki sağlam ve güvenilir bir kaleden çıkmışım da dayanıksız ve endişe dolu bir ortama geçmişim gibi hissediyorum kendimi…

Sonra düşünüyorum… Şu söz geliyor aklıma, susuyorum: Mâziyi tahattur ederek yâd etme, âtiyi hayal kurarak şâd etme, alacağın bir nefes, onu da berbâd etme.


Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın Yazısı.