Bir zamanlar “Küçük Amerika” hedefini gösteren siyasiler bugünü görselerdi ne düşünürlerdi acaba? Ben düşündüğümü söyleyeyim: Çoktan olduk. Alışveriş merkezleri, tüketim eğilimleri ve alışkanlıklarından bahsetmiyorum; bunlar zaten belli. Esas kastettiğim siyasi eğilimler açısından. Malum; ABD’de iki parti vardır. Bir tarafta Cumhuriyetçiler; dışa kapalı, muhafazakâr, tutucu ve dindar, diğer tarafta ise Demokratlar; dışa açık, liberal ve özgürlükçü. Bizde de son dönem de iki eğilim ortaya çıkmadı mı? Bir tarafta “az olsun bizim olsun” mantığındaki ulusalcılar, diğer tarafta ise ne pahasına olursa olsun dünya ile bütünleşmemizi isteyen özgürlükçüler… Bu kabaca da olsa böyle. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? Özgürlükçüleri tercih edenlerin yan yana nasıl göründükleri… ABD’de tablo şöyledir: Demokratlar eşcinselleri, dinsizleri, azınlıkları savundukları kadar Müslümanları da savunmaları gerektiğini düşünürler. Müjde (!) artık bizde de öyle. İşte bakın: “Darbeye karşı 70 milyon adım” yürüyüşü. Buyurun kimler katılmış: Genç Siviller, SDP, DSİP, DTP, EMEP, Mazlum-Der, KEG, İHD, Siyasal Ufuk Hareketi, DurDe Girişimi, Henüz Özgür Olamadık İnisiyatifi, Lambdaistanbul, Sosyalist Parti Girişimi, Barış Meclisi ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı. Ne bunlar böyle diyeceklere Google Efendi’yi öneririm. Tek tek yazın ve arayın bu kuruluşları. Sonra birer cümle ile neyi savunduklarını ifade edin, bakalım nasıl bir tablo çıkacak ortaya?


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.