Bu seneki konusu "Bugünkü Türkiye`nin Kültürü, Kurumları ve Değerlerinde Osmanlı Mirası" olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü’nde birinciliği Tel Aviv Üniversitesi`nden Doçent Dr. Amy Singer aldı. Ödül törenine köşesinde değinen Hilmi Yavuz birincilik, ikincilik, üçüncülük dereceleri ile iki mansiyonun, Osmanlı tarihi üzerinde çalışan İsrailli, ABD`li, Fransız ve Kanadalı tarihçilere verilmiş olmasından esefle bahsediyordu, çünkü ödüle aday olan 21 Türk araştırmacıdan hiçbirisi herhangi bir ödül alamamıştı. Kendi tarihimiz ile ilgili araştırmalarda yabancıların bizden daha iyi olmaları acaba sadece yabancı dil eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Bir eksiklik olduğu şüphesiz ama bunu sadece yabancı dile bağlamak yeterli değil. Biraz yüksekten bir laf olacak ama kestirmeden fikrimi söyleyeyim: Eksiklik Anglo-Sakson ilim geleneğinden kaynaklanan bir akademik bakış eksikliği. Böyle eksiklik mazur görülebilir mi? Belki. Ama dünyayı açıklamak/anlamak, daha da önemlisi kendi anlatmak için en geçerli yol buradan geçiyor.


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.