A. Yasin Demirci

Kur’an ayetlerinin yazıldığı tişörtlere El-Ezher’den izin yok. İngiliz Müslüman bir gencin, İslam dinine karşı olan ön yargıları yıkmak, İslamın barış dini olduğunu mesajını vermek maksadıyla tişört ve aksesuarlar üzerine Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetleri yazmasından ilham alan Mısırlı giyim firmaları El-Ezher Üniversitesi fetva bölümünden izin almak istedi. “Böyle bir girişimi Kur’an-ı Kerim’in azametine yakışmayan, yanlış bir davranış” olarak niteleyen El-Ezher üniversite düşünce iyi olsa da buna cevaz verilemeyeceğini belirtti.


GENÇ'ın Yazısı.