A. Yasin Demirci

Çok değil bundan 8-9 yıl önce Rus halkının yarısı aç dolaşıyordu. Çünkü ülkenin tüm kaynakları yağmalanmış, kapanın elinde kalmıştı. En az 150 milyar dolar yurt dışına kaçırılmıştı. 1998 ekonomik krizinde, Rusya`nın gayrisafi milli hasılası yüzde 75 düşmüştü.

Yüzde 90`larda dolaşan enflasyon bir ara yüzde 2500`lere kadar çıkmıştı. Devlet çalışanlara da, emeklilere de maaş ödeyemiyordu. Kızıl Meydan ekmek parasına madalyasını satan gazilerle doluydu. 179 milyar dolar borcuna karşılık kasasında sadece 8.5 milyar dolar vardı.

Dokuz yıl sonra bugün fırlayan petrol ve diğer hammadde fiyatları sayesinde bambaşka bir Rusya var artık. GSYMH’si 291 milyardan 1.2 trilyon dolara fırlatmış... Her yıl büyümesini sürdürmüş… Dış borcunu 179 milyar dolardan 41 milyar dolara indirmiş… Ödeyemediği 108 dolarlık memur maaşlarını 530 dolara çıkarmış... İşsiz sayısını yarıya düşürmüş… Yurt dışına binlerce vatandaşını turist olarak gönderen bir Rusya. Askeri harcamalarını yeniden astronomik rakamlara ulaştırmış, bundan böyle dünyanın tek kutuplu yürümeyeceğini gösteren bir Rusya.


GENÇ'ın Yazısı.