Üniversite öğrencilerine verdiğim iletişimle ilgili bir seminerde şunu söylemiştim: “Mükemmel iletişim muhaldir.” Bir üniversite öğrencisi kalkıp “Muhal ne demek?” diye sorunca aynen şöyle dedim: “Buyurun işte ben size demedim mi?”

Şimdi “Muhammedsiz Necat Muhaldir” diye bir başlık attıktan sonra necat ne, muhal ne diyen çıkacaktır muhtemelen. Tabii ötesine geçip, cümlenin anlamını soran da olacaktır. Necat, kurtuluş, muhal ise hayali olan demek, yani olamayacak, imkânsız. Muhammedsiz necat muhaldir dediğimizde Peygamber Efendimiz’e iman etmeyen birisinin dünya hayatında var olduğuna inandığımız imtihandan geçemeyeceğini ifade etmek istiyoruz. Buraya nereden geldik? Geçtiğimiz ayın Altınoluk dergisinde Özcan Hıdır’ın önemli bir makalesi yayınlandı. Hıdır bu makalesinde daha çok Protestan kiliselerin oluşturduğu Avrupa Kiliseler Birliği’nin Peygamberimizin peygamberliğini tanıdığına dair bir kararının olduğunu, ama bunun üstünün örtülmeye çalışıldığını söylüyordu. Önemli bir yazı, tavsiye ederiz.

Zaman zaman dinler arası diyalogla ilgili fikirlerimiz soruluyor. Ehl-i Kitap –ki varsa- ile ilişkilerimizde en kritik konu, kırılma noktası Peygamber Efendimizin risaletinin tanınıp tanınmamasıdır. Bunu tanıyan herkesle diyalog yapılır, oturulur, konuşulur. Tanımayana söyleyecek tek sözümüz var: Muhammedsiz necat muhaldir.


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.