Cehennemin bir ucunda adalet, bir ucunda merhamet var. Nasıl mı? Şöyle: Kur’an’da adının geçmesi, içine düşmemek için   uyarılmamız, bize göre rahmet. Cehennemle bizi korkutuyor ya Allah, bizler için resmen rahmettir bu. Çünkü korunmaya çalışıyoruz bu sayede.

Adalet merhalesi ise şu: “Rahmet dilinden anlamazsanız bilin ki size adaletle muamele edeceğim” denmiş oluyor bize.

Allah hepimize bu rahmetten gereği gibi istifade etmeyi nasip etsin. Çünkü işimiz adalete kalırsa hâlimiz nice olur…


Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın Yazısı.