Mehmet Büyükmutu

SUFFE MECLİSİ, tamamı İslâmî İlimlere dair kadim Arapça eserlerin okutulduğu müstakil bir fakülte hüviyeti arz eden ilmî bir ders halkasıdır. Muhtevası itibariyle Sarf, Nahiv, Mantık, Belâgât ve diğer “âlet ilimlerinin” yanı sıra Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid ve Usûl-ü Fetva gibi “âlî ilimleri” ders olarak okutulmaktadır. Derslerimiz Valide-i Atik Camii ve Çilehane Camii merkezli olarak idame ettirilmektedir. Suffe Meclisi “ilahiyat fakültesi destek ve takviye programı” gibi bir kurs programı değildir. Suffe Meclisi’nin varlık sebebi, inşa edilmeye çalışılan yeni dünya düzenine ve kutsal tanımayan moderniteye rağmen muazzez İslam davasına sahip çıkacak ve kurtuluşu “köklerinde” arayacak; ilimde, irfanda ve fikirde kendini yetiştirmiş ve tekâmülünü ehl-i sünnet çizgisine sarılmakla elde etmiş hasbî insan yetiştirebilmektir. Bu açıdan Suffe Meclisi; Fatih’ten ve Süleymaniye’den devraldığımız mirasın manevi emanetine liyakat göstermeyi gaye edinen; Necip Fazılın “Büyük Doğu” ve Sezai Karakoç’un “Diriliş Ruhuna” sahip gençlerini yetiştirmeye hizmet eden yeni medresedir.

Meclisimiz İstanbul’da herhangi bir örgün İlahiyat Fakültesi’nde veya Din Kültürü bölümünde okuyan erkek talebelere yöneliktir. Haftanın 6 günü ders yapılmakta olup ders halkasına katılacak öğrencilerin 5 sene boyunca devam etmeyi taahhüt etmeleri gerekmektedir. Gelecek dönem yeni kayıtları başlamıştır ve kontenjanlar sınırlıdır.

İrtibat: http://www.facebook.com/suffemeclisi

https://twitter.com/suffemeclisi

http://ilam.org.tr/birimler/ilam-suffe-meclisi.html


GENÇ'ın Yazısı.